Jeg er dynamit – Friedrich Nietzsches liv, Sue Pri

Jeg er dynamit – Friedrich Nietzsches liv, Sue Pri

250 kr.

Friedrich Nietzsche var en brilliant og excentrisk tænker. Hans værk sprængte fundamentet for den vesterlandske filosofi, og tankerne om Guds død, overmennesket og slavemoralen har haft kolossal gennemslagskraft i vores kultur. Men han var også et plaget menneske – såvel fysisk som mentalt. - Bogen følger den unge Friedrich fra hans fredsommelige og fromme opdragelse, og til han forsvinder ind i vanviddets tåger i 1889, 11 år før sin død. Vi er med ham, når han som filosofisk vandringsmand stræber mod tænkningens triumferende højder, men også når succesen gentagne gange udebliver, og tvivlen og usikkerheden hjemsøger ham.

Frederiksberg C·10. jun.·

Kærlighedens Gerninger, SØREN KIERKEGAARD

Kærlighedens Gerninger, SØREN KIERKEGAARD

350 kr.

Kærlighedens Gerninger, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tibud Har Mobilepay. Det er den menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i “Kærlighedens Gerninger”. Ifølge Søren Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud og bogen om kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig selv. For Søren Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i forhold til næsten og altså om en givet handling kan kaldes kærlig. I bogen analyserer Søren Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge

Frederiksberg C·3. jun.·

Goethe, Søren Kierkegaard

Goethe, Søren Kierkegaard

225 kr.

Goethe, Søren Kierkegaard, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. Det er henholdsvis en kvindefigur fra et skuespil af Goethe, ”Clavigo”, og en kvindefigur fra en bog, ”Faust”, ligeledes af Goethe, som Søren Kierkegaard analyserer i dette essay. De to kvindefigurer er hentet fra første del af Søren Kierkegaards hovedværk, dobbeltværket ”Enten-Eller” (1843), fra essayet ”Skyggerids”, hvor han, ud over de to kvindefigurer af Goethe, analyserer Elvira-figuren fra Lorenze da Ponte og Wolfgang Amadeus Mozart opera ”Don Giovanni”. Som titlen – ”Skyggerids” – på Søren Kierkegaards essay om de tre kvinder angiver, så er der tale om en skitsemæssigt, om en foreløbig og ufuldkommen skildring af kvindefigurerne.

Frederiksberg C·3. jun.·

Diapsalmata, Søren Kierkegaard

Diapsalmata, Søren Kierkegaard

225 kr.

Diapsalmata, Søren Kierkegaard, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. FOR FØRSTE GANG | Nu foreligger for første gang en gennemkommenteret og illustreret udgave af Søren Kierkegaards (1813-1855) berømte og elskede Diapsalmata’er fra første bind af hovedværket, dobbeltværket Enten-Eller (1843). - Diapsalmata’er er den samlig af korte tekster der indleder første bind af Enten-Eller. Der er tale om en samlig tekster med forskelligt indhold – lyriske, korte essays og narrative. - Bogen indeholder berømte tekster som: ”Forgæves opsminker du som en gammel s.... dit furede ansigt”, ”Jeg gider slet ikke”, ”Når jeg står op om morgenen, går jeg straks i seng igen”, ”Hvad er en digter? Et ulykkeligt menneske, der gemmer dybe kvaler i sit hjerte” og ”Gådefuld bør man være ikke blot for andre, men også for sig selv”. -

Frederiksberg C·3. jun.·

FORORD, Søren Kierkegaard

FORORD, Søren Kierkegaard

225 kr.

FORORD, Søren Kierkegaard, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. “Gennemredigeret udgave af Søren Kierkegaards tankevækkende og satiriske essay om forfatterens stilling i samfundet. Et af Søren Kierkegaards mest tilgængelige værker, som fint er ført op til nudansk af Jens Staubrand. Man kan ikke undgå at trække på smilebåndet under læsningen, og mange af nutidens læsere, litteraturelskere, forfattere og bogfolk vil uden tvivl kunne nikke genkendende til mange af de forhold, som Søren Kierkegaard beskriver” SØREN KIERKEGAARD Forord [Prefaces] “En bog for litteraturelskere, forfattere og forfatterspirer” Bogen er illustreret og kommenteret

Frederiksberg C·3. jun.·

Mit forfatterskab, SØREN KIERKEGAARD

Mit forfatterskab, SØREN KIERKEGAARD

250 kr.

Mit forfatterskab, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) første bog om sit forfatterskab, ”Om min forfattervirksomhed”, udkom den 6. august 1851, mens den senere, ”Synspunktet for min forfattervirksomhed”, der indeholder ”Den enkelte, to 'noter' vedrørende min forfattervirksomhed”, udkom efter hans død, nemlig den 3. maj 1859.

Frederiksberg C·3. jun.·

Forførerens Dagbog. Skuespil, Jens Staubrand

Forførerens Dagbog. Skuespil, Jens Staubrand

225 kr.

Forførerens Dagbog. Skuespil, Jens Staubrand, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. Det er forfatteren og filosoffen, mag.art. Jens Staubrand, der har skrevet skuespillet over Søren Kierkegaards berømte og elskede drama "Forførerens Dagbog", der første gang udkom 1843, som en del af hans hovedværk "Enten-Eller". Den dragende og elskede fortælling om den dæmoniske Johannes Forførerens forførelse af den unge pige Cordelia Wahl er omarbejdet til et afvekslende scenisk værk i 9 billeder med oplæsning og musik, samt en række scener hvor den oplæste tekst fra dagbogen bliver gjort levende for tilskuerne. Der er tale om et blandet – et crossover – drama over "Forførerens Dagbog", hvor man oplever Søren Kierkegaards smukke, billedrige og tankevækkende tekst, hører smuk dramatisk musik fra Mozart opera "Don Giovanni", uden sang, og oplever skuespillere i scener som f.eks. "Vindens lege med pigerne", "På kunstudstillingen", "Teselskabet hos Tanten", "Forlovelsesmødet med Cordelia Wahl", samt i "Lysthuset".

Frederiksberg C·3. jun.·

Teaterfilosofiske essays, SØREN KIERKEGAARD

Teaterfilosofiske essays, SØREN KIERKEGAARD

225 kr.

Teaterfilosofiske essays, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. SØREN KIERKEGAARD Teaterfilosofiske essays [Theater philosophical essays] I. Anna Nielsen II. Joachim Ludvig Phister III. Christen Niemann Rosenkilde IV. Jørgen Christian Hansen ISBN 9788792510594 Tankevækkende teaterfilosofiske essays om det at skildre druk, forførelse - og moderskab Bogen indeholder fire teaterfilosofiske essay om fire af guldaldertidens mest elskede skuespillere, nemlig – som det fremgår af bogens forside – en kvinde og tre mænd: Anna Nielsen, Joachim Ludvig Phister, Christen Niemann Rosenkilde og Jørgen Christian Hansen. I de fire teaterfilosfiske essay filosoferer Søren Kierkegaard over de fire skuespilleres evner til at skildre henholdsvis en moden kvinde, skildre en brandert samt skildre en forfører. I Søren Kierkegaards essay om skuespillerinden Anna Nielsen roser han hendes evne til at skildre den modne kvinde. Skuespilleren Joachim Ludvig Phister roser han for hans evne til at skildre en brandert i et syngestykke. Druk er også temaet i Kierkegaards essay om skuespilleren Christen Niemann Rosenkilde, som han roser for hans evne til at skildre det at være fuld. I det sidste af de fire essay roser Kierkegaard operasangeren, barytonen Jørgen Christian Hansen for hans evne til at tolke sangteksten til bondepigen Zerlinas møde med ham i rollen som forføreren Don Juan i Mozarts opera ”Don Giovanni”.

Frederiksberg C·3. jun.·

Lyt til stormens musik SØREN KIERKEGGARD

Lyt til stormens musik SØREN KIERKEGGARD

300 kr.

Lyt til stormens musik, havets trodsige brøl og sk, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. SØREN KIERKEGAARD Lyt til stormens musik, havets trodsige brøl og skovens angstfulde suk – og andre korte tankevækkende tekster Bogen indeholder en samling meget korte, mindre korte, samt nogle lidt længere tekster fra forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) forfatterskab. Det er en samling tekster, der viser Kierkegaards litterære formåen. De er billedmættede, og en stor del af dem er meget rytmiske og melodiske, hvilket har inspireret en række komponister til at sætte hans tekster i musik. Der er tale om en samling tankevækkende tekster med forskelligt indhold. Der er naturbeskrivelser, lyriske og filosofiske samt religiøse tekster, og de er hentet fra en lang række værker, der dækker det meste af hans liv som forfatter.

Frederiksberg C·3. jun.·

De umiddelbare erotiske stadier Søren Kierkegaard

De umiddelbare erotiske stadier Søren Kierkegaard

250 kr.

De umiddelbare erotiske stadier eller det musikals, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. BERØMT OG ELSKET MUSIK-FILOSOFISKE ESSAY OM 3 MOZART-OPERAER | Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) elskede essay om tre af Mozarts mest kendte operaer “Figaros Bryllup”, “Tryllefløjten” og “Don Juan” er hentet fra hans hovedværk, dobbeltværket “Enten-Eller”, der udkom i foråret 1843. I det verdensberømte musik-filosofiske essay analyserer Søren Kierkegaard de tre operafigurer Cherubino, Papageno og Don Juan. Han ser dem som symboler på tre umiddelbare erotiske stadier, der karakteriseres som henholdsvis “drømmende”, “søgende” og “begærende”.

Frederiksberg C·3. jun.·

Sygdommen til døden, Søren Kierkegaard

Sygdommen til døden, Søren Kierkegaard

300 kr.

Sygdommen til døden, Søren Kierkegaard, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. Søren Kierkegaards (1813-1855) ”Sygdommen til døden” er hans psykologiske hovedværk. Det handler om fortvivlelse; om eksistentiel fortvivlelse, som han sætter lig med det kristne begreb om synd. Bogen er en ”dybsindig-inderlig” analyse af fortvivlelsens og syndens former. Og Kierkegaard skelner mellem tre former eller niveauer for fortvivlelse, det vil sige for modløshed eller håbløshed, nemlig: Fortvivlet over ikke at ville være sig selv, eller lavere: Fortvivlet ikke at ville være et selv, eller allerlavest: Fortvivlet at ville være en anden end sig selv, at ønske sig et nyt selv. Det fortvivlede menneske er fortvivlet, fordi det forsøger at leve som en anden. For Søren Kierkegaard og hans dæknavn Anti-Climacus er troen vejen ud af fortvivlelsen.

Frederiksberg C·3. jun.·

Begrebet Angst, SØREN KIERKEGAARD

Begrebet Angst, SØREN KIERKEGAARD

325 kr.

Begrebet Angst, SØREN KIERKEGAARD, emne: filosofi Helt ny bog. Skriv og få et godt tilbud. Har Mobilepay. Søren Kierkegaards ”Begrebet Angst” udkom første gang 17. juni 1844 under pseudonymet Vigilius Haufniensis og er en psykologisk analyse af det dogmatiske problem om arvesynden. I bogen skildrer Søren Kierkegaard forudsætningerne for syndefaldet. Han hævder, at der hos mennesket er en fundamental angst, der hos oldtidens grækere ytrede sig som skæbnetro, hos jøderne som skyld der skal sones her i livet. Som i paradiset vil der hos ethvert individ komme et øjeblik, hvor det øjner friheden, der for Søren Kierkegaard er evnen til at vælge Gud, og det sker, samtidig med at den enkelte erkender sig selv som mand eller kvinde. Det er i denne tilstand, at angsten indtræder, friheden segner, og mennesket vågner eller erkender sig som en synder for Gud.

Frederiksberg C·3. jun.·

Få beskedNår der er nye resultater i Filosofi

Lup med søgeord i
En Orm - En Gud

En Orm - En Gud

75 kr.

Softcover, 212 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Da Grundtvig skrev artiklen "Om Mennesket i Verden" i 1817 levede han i en tid, hvis problemstillinger på flere måder minder mere om vor egne end dem, der siden kom til at præge den danske historie og selvforståelse. Den store interesse, der i dag er for filosofi, psykologi, bevidsthedshistorie, videnskabsteori og kosmologi, finder derfor større genklang i dette skrift end i så meget andet, Grundtvig senere har skrevet. Når "Om Mennesket i Verden" virker så aktuelt, skyldes det blandt andet, at den er fra en periode i hans liv, hvor det nationale spørgsmål ikke spiller en så stor rolle, som det siden kom til. Den nationale idé fik afgørende indflydelse på Grundtvigs højskoletanker. Men i virkeligheden er højskolen kun en del af et uhyre ambitiøst program, der som kronen på værket omfatter et universitet, som Grundtvig et sted kalder "Skolen for lyst". Når det gælder hans universitetstanker, blev selve grund-stenen lagt i "Om Mennesket i Verden". Det er her, han når længst med udformning af sin videnskabsteori, filosofi, psykologi, kosmologi m.v. "Om Mennesket i Verden" bliver i denne bog læst med fem forskellige indfaldsvinkler af Bosse Bergstedt, Niels Buur Hansen, Hans Hauge, Uffe K. Jonas og Ove Korsgaard.

Valby·12. apr. 2023·

Menneske, kultur, evolution

Menneske, kultur, evolution

120 kr.

Trine Kellberg Nielsen. 2019. Softcover, 279 sider. Helt ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Vi kan lige så godt indrømme det. Hver især finder vi os selv dybt interessante. Det er kun naturligt. Alle dyr er optagede af deres eget ve og vel. Men modsat alle andre dyr har vi mennesker udviklet så stor en hjerne, at vi kan reflektere over ikke bare vores egen adfærd, men hele den menneskelige evolution og kultur og deres indbyrdes sammenhænge. Vi kan faktisk lære en hel del om os selv ved at studere vores biokulturelle arv. Både hvorfor vi på relativt kort tid er endt med at dominere kloden, og hvorfor vi i alverden finder alt fra politik til gyserfilm og korsetter så utroligt ophidsende. Menneske, kultur, evolution - et biokulturelt perspektiv undersøger de biologiske og kulturelle træk, der både forbinder os med og adskiller os fra resten af Jordens dyrebestand og knytter os intimt til de menneskearter, der tidligere har levet og sat spor i vores DNA. Arven fra vores fjerne forfædre og formødre bærer vi med os hele tiden, selv når vi foretager noget så nyt og moderne som at lytte til musik og se tegnefilm. Eller bliver forelskede i andre end os selv.

Valby·3. mar. 2023·