Én der skriver under på en kontrakt

GulogGratis' brugervilkår og privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler personoplysningerne.

GulogGratis.dk er et datterselskab til Jysk Fynske Medier A/S og er dataansvarlige for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af oplysninger om dig sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af oplysninger om dig på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi indsamler personoplysninger om dig i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. Du kan læse mere nedenfor ved at klikke på den kategori, du ønsker mere information om:

Besøgende på www.guloggratis.dk (cookiepolitik)

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi, og vores samarbejdspartnere, oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Vores samarbejdspartnere kan også anvende deres cookies i anonymiseret format til analyse til egne formål.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Sider du klikker på
 • I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.

Når du tilgår www.guloggratis.dk, accepterer du og giver samtykke til indsamling af oplysninger og brug af cookies. Første gang du besøger vores side, bliver du derfor mødt af en pop up-meddelelse, der informerer dig om dette, med henvisning til denne politik og med information om, at du ved at klikke videre, accepterer vores og vores samarbejdspartneres indsamling og behandling. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, med virkning for fremtiden. Såfremt du ikke ønsker ovenstående indsamling og behandling, bør du slette dine cookies og stoppe brugen af vores hjemmeside.

Du kan læse mere om hvordan du sletter cookies her.

Vi deler oplysningerne med Jysk Fynske Mediers datterselskaber Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S og Spot A/S (SpotDeal.dk), Billund Ugeavis, Ugeavisen Esbjerg og Ugeaviserne af 15/6 2017 og er fælles dataansvarlige med disse.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum, alt efter type og formål. Du kan se hvor længe, formål og hvem der sætter cookies her.

Brugere på www.guloggratis.dk

For at kunne indrykke annoncer og benytte de funktioner, der er på www.guloggratis.dk, skal du oprette dig som bruger. Vi indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger om vores brugere:

 • Kontaktinformation, f.eks. navn, by, adresse, telefonnummer
 • Mailadresse
 • Køn
 • Fødselsår
 • Nem ID-validering, i det omfang brugeren bliver Nem ID-valideret
 • Aktiviteter og korrespondance
 • Betalingsinformation
 • Ordrehistorik
 • Andre oplysninger du giver os

Du indtaster selv dine kontaktinformationer, mailadresse, køn og fødselsår ved oprettelse som bruger. Disse bliver indsamlet og behandlet på baggrund af den aftale du indgår med os om oprettelse af bruger og som følge af vores legitime interesse i at kunne identificere brugerne, for at forebygge svindel, for at vi kontakte dig og for at interesserede eller købere kan lokalisere annoncerne og kontakte den der har oprettet annoncen.

Din mailadresse bruges dels til at du kan logge ind på din personlige side, og til at sende notifikationer om henvendelser eller andre relevante og vigtige oplysninger om dine annoncer og til at udsende nyhedsbreve og markedsføring i det omfang du selv har anmodet om og samtykket til dette. For så vidt angår nyhedsbreve og markedsføring henvises du til afsnittet herom nedenfor.

Du kan vælge at blive Nem ID-valideret, og i enkelte tilfælde kan vi kræve at nogle brugere skal Nem ID-valideres for at kunne benytte vores funktioner, for at bekræfte at dine profiloplysninger er valide, og dermed give sikker identifikation for både købere og sælgere i forbindelse med handler på www.guloggratis.dk. Dette er med til at skabe større sikkerhed og mindske risikoen for svindel. Det er også på baggrund af vores legitime interesse i at forebygge svindel og sikre vores brugere, at vi i særlige tilfælde kan kræve Nem ID-validering. GulogGratis.dk får ikke adgang til dine Nem ID-oplysninger, men modtager blot en bekræftelse på din oplyste identitet.

Herudover behandler vi andre informationer om dig og dine aktiviteter, betalingsinformation og ordrehistorik på baggrund af vores legitime interesse i forebyggelse mod svindel, analyse og statistik og til brug for markedsføring og på baggrund af den kontrakt du indgår med os ved gennemførsel af transaktioner eller andre aktiviteter og fordi vi har en retlig forpligtelse til at kunne dokumentere visse oplysninger, herunder betalingshistorik.

Vi gemmer oplysninger om økonomiske transaktioner i indeværende regnskabsår plus 5 år i henhold til bogføringsloven.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde det fastsatte formål. Dette kan eksempelvis være hvis du lukker din profil.

Hvis du køber tjeneste af eller igennem Gul og Gratis.dk har vi en retlig forpligtelse til at opbevare de oplysninger der er nødvendige til dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesret er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Hvis du, efter at have lukket din bruger, ønsker at få slettet dine personoplysninger, kan du anmode herom. Med baggrund i vores legitime interesse i at beskytte GulogGratis.dk og vores brugere mod svindel, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, håndhæver vi vores ret til at gemme nødvendige oplysninger, som ligger udover bogføringsloven, i 2 år efter oprettelse af sidste salgsannonce. Herefter bliver informationerne automatisk slettet.

Unødvendige oplysninger, såsom præferencer som præferencer og køn, bliver slettet med det samme.

Vi videregiver eller udleverer relevante oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil efter dansk eller international lovgivning.

Dine oplysninger vil automatisk blive slettet efter 5 år plus indeværende regnskabsår, efter du sidst har logget ind på din bruger.

GulogGratis.dk forbeholder sig til at dele og vise udvalgte annoncer andre steder end på www.guloggratis.dk for at sikre et en hurtigere handel. Det kan både være online eller print i ind- og udland, idet annoncen kan blive oversat til andre sprog i sidstnævnte tilfælde. Visningen af din annonce vil altid ske på www.guloggratis.dk, og dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet. Det er således kun de billeder og de oplysninger du selv offentliggør i forbindelse med indrykning af annoncen, som vi deler.

Modtagere af vores nyhedsbreve

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbreve:

 • Mailadresse
 • Kontaktinformation, f.eks. navn, by i det omfang du selv oplyser dette
 • Adfærdsinformation. Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet.
 • Interesser

Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve.

Vi behandler desuden personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i at behandle dine oplysninger om interesser og adfærd (om du har åbnet nyhedsbrevet) til brug for markedsføring.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevene, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.

I bunden af alle nyhedsbreve er et direkte link til afmelding af nyhedsbrevet. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet og vi sletter din mailadresse i den kontaktliste, der bruges til at udsende nyhedsbrevene. Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet, i 2 år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis.

Behandling af de oplysninger vi indsamler

Vi passer godt på personoplysningerne om dig. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at give os personoplysninger om dig eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne, i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi kan dele dine oplysninger med samarbejdspartnere, som bruger disse til målrettet annoncering, på vores vegne. Herudover benytter vi en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt.

Du har ret til:

Indsigtsret

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

Kontaktmuligheder

Du kan kontakte os hvis du mener vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at benytte formularen til persondata henvendelser eller kontakte vores kundeservice på 65455585.

Den dataansvarlige er:
GulogGratis.dk A/S
Banegårdspladsen 1
5000 Odense C
CVR.: 33784023

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Tina Dannevang, her.

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside.