Én der skriver under på en kontrakt

GulogGratis' brugervilkår og privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Opdateret juli 2023

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger og derfor har vi udformet denne privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi behandler personoplysninger.

GulogGratis.dk er et datterselskab til JFM P/S og er dataansvarlige for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. Du kan læse mere nedenfor under de enkelte kategorier.

Besøgende på www.guloggratis.dk (cookiepolitik)

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi, og vores samarbejdspartnere, oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies eller lignende teknologi i vores app.

Vores samarbejdspartnere kan også anvende deres cookies i anonymiseret format til analyse til egne formål. Du kan læse mere om de forskellige cookies under her.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Sider du klikker på
 • I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at måle, tilpasse og forbedre vores indhold og funktioner, samt vise ikke-personaliserede og ikke-målrettede basisannoncer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og vi indsamler og behandler oplysningerne til personaliseret markedsføring på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Når du besøger vores websider, bliver du mødt af en samtykkeboks, som giver dig mulighed for at acceptere eller afvise alle cookies med undtagelse af de nødvendige cookies.

Såfremt du ikke ønsker ovenstående indsamling og behandling længere, bør du ændre dine cookieindstillinger og stoppe brugen af siderne, hvis du ikke ønsker at betale for servicen.

Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under cookieindstillinger under menuen oppe i højre hjørne eller nederst på siden.

Vi deler oplysningerne med JFM´ datterselskaber, Step A/S, Deal.dk A/S, Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S og er fælles dataansvarlige med disse.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum, alt efter type og formål. Du kan se hvor længe, formål og hvem der sætter cookies i cookieoversigten.

Brugere på www.guloggratis.dk

For at kunne indrykke annoncer og benytte de funktioner, der er på www.guloggratis.dk, skal du oprette dig som bruger. Vi indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger om vores brugere:

 • Kontaktinformation, f.eks. navn, postnummer/by, adresse, telefonnummer
 • Mailadresse
 • Køn
 • Fødselsår
 • MitID-validering, i det omfang brugeren bliver MitID-valideret
 • Aktiviteter og korrespondance
 • Betalingsinformation
 • Ordrehistorik
 • Andre oplysninger du giver os

Du indtaster selv dine kontaktinformationer, mailadresse, køn og fødselsår ved oprettelse af bruger. Disse bliver indsamlet og behandlet på baggrund af den aftale du indgår med os om oprettelse af bruger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og som følge af vores legitime interesse i at kunne identificere brugerne, for at forebygge svindel og for at vi kan kontakte dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og for at interesserede eller købere kan lokalisere annoncerne og kontakte den, der har oprettet annoncen.

Din mailadresse bruges til at du kan logge ind på din personlige side, til at sende notifikationer om henvendelser eller andre relevante og vigtige oplysninger om dine annoncer og til at udsende nyhedsbreve og markedsføring i det omfang du selv har anmodet om og samtykket til dette. For så vidt angår nyhedsbreve og markedsføring henvises du til afsnittet herom nedenfor.

Du kan vælge at blive MitID-valideret for at bekræfte at dine profiloplysninger er valide, og dermed give sikker identifikation for både købere og sælgere i forbindelse med handler på www.guloggratis.dk. Dette er med til at skabe større sikkerhed og mindske risikoen for svindel. I enkelte tilfælde kan vi kræve at nogle brugere skal MitID-valideres for at kunne benytte vores funktioner, hvilket sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, i at forebygge svindel og sikre vores brugere.
GulogGratis.dk får ikke adgang til dine Nem ID-oplysninger, men modtager blot en bekræftelse på din oplyste identitet.

Herudover behandler vi andre informationer om dig og dine aktiviteter, betalingsinformation og ordrehistorik på baggrund af vores legitime interesse i forebyggelse mod svindel, analyse og statistik og til brug for markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, på baggrund af den kontrakt du indgår med os ved gennemførsel af transaktioner eller andre aktiviteter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og fordi vi har en retlig forpligtelse til at kunne dokumentere visse oplysninger, herunder betalingshistorik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og bogføringsloven.

Vi gemmer oplysninger om økonomiske transaktioner i indeværende regnskabsår plus 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde det fastsatte formål. Dette kan eksempelvis være hvis du lukker din profil.

Hvis du køber tjeneste af eller igennem GulogGratis.dk har vi en retlig forpligtelse til at opbevare de oplysninger der er nødvendige til dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesret er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Hvis du, efter at have lukket din bruger, ønsker at få slettet dine personoplysninger, kan du anmode herom. På baggrund af vores legitime interesse i at beskytte GulogGratis.dk og vores brugere mod svindel, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, håndhæver vi vores ret til at gemme nødvendige oplysninger, som ligger udover bogføringsloven, i 2 år efter oprettelse af sidste salgsannonce. Herefter bliver informationerne automatisk slettet.

Unødvendige oplysninger, såsom præferencer som præferencer og køn, bliver slettet med det samme.

Vi kan videregive eller udlevere alle relevante oplysninger til offentlige myndigheder, uden retskendelse, såfremt vi enten er retligt forpligtede hertil, eller såfremt vi konkret vurderer, at det er nødvendigt for at vi eller tredjemand, herunder politiet, kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c og f. Vi udleverer som udgangspunkt ikke indholdet af korrespondancer til politiet uden retskendelse, men kan dog blive pålagt dette, hvis politiet vurderer, at indgrebets øjemed forspildes, jf. retsplejelovens § 806, stk. 4. Vi udleverer alle oplysninger til Fødevarestyrelsen, uden retskendelse, hvilket vi er forpligtet til jf. dyreværnslovens § 24a, stk. 2-4.

Dine oplysninger vil automatisk blive slettet efter indeværende regnskabsår plus 5 år efter du sidst har logget ind på din bruger.

GulogGratis.dk forbeholder sig ret til at dele og vise udvalgte annoncer andre steder end påwww.guloggratis.dkfor at sikre et en hurtigere handel. Det kan både være online eller print i ind- og udland, idet annoncen kan blive oversat til andre sprog i sidstnævnte tilfælde. Visningen af din annonce vil altid ske påwww.guloggratis.dk, og dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet. Det er således kun de billeder og de oplysninger du selv offentliggør i forbindelse med indrykning af annoncen, som vi deler.

Erhvervsbrugere og kontaktpersoner hos disse

Vi indsamler og behandler følgende supplerende personoplysninger:

 • Navn
 • Stilling
 • Virksomhed
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse (virksomhedens adresse, som dog kan anses som personoplysning ved især enkeltmandsvirksomheder)
 • Økonomiske transaktioner
 • Andre relevante oplysninger som du giver os

Dine kontaktinformationer har vi enten fra offentlige tilgængelige databaser, eksempelvis CVR-registret, i det omfang vi kom i kontakt med dig ved opsøgende, telefonisk kontakt, eller vi kan have dem fra dig i forbindelse med at du selv har anmodet om henvendelse eller i andre sammenhænge. Disse bliver indsamlet eller modtaget på baggrund af vores legitime interesse i markedsføring og mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med leverandører, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og for at opfylde den kontrakt/aftale, som du/I er en del af, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi bruger f.eks. din mailadresse for at sende dig vigtig information vedr. samarbejdsaftalen, herunder ordrebekræftelse eller servicemails. I det omfang du har givet os lov, vil vi også sende dig markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

For så vidt angår markedsføring af tilsvarende produkter/services, som du tidligere har købt, kan vi sende dette uden samtykke, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 2, medmindre du/I frabeder dig dette.

Vi behandler andre informationer om dig og vores samarbejdsaftale, herunder betalingsinformation, ordrehistorik og tilmeldingsdato på baggrund af vores legitime interesse i at kunne analysere og lave statistik til brug for markedsføringsoptimering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og derudover på baggrund af den kontrakt/aftale, I har indgået med os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og fordi vi har en retlig forpligtelse til at kunne dokumentere visse oplysninger, herunder betalingshistorik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og bogføringsloven.

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe de har relevans for samarbejdsaftalen med dig/jer.

Vi gemmer personoplysninger, der er tilknyttet et kundekort samt indholdet i korrespondancer og henvendelser, i op til 2 år efter seneste kontakttidspunkt.

Vi gemmer økonomiske transaktioner og de personoplysninger, der tilknytter sig til den økonomiske transaktion i indeværende regnskabsår plus 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.

Modtagere af vores nyhedsbreve

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbreve:

 • Mailadresse
 • Kontaktinformation, f.eks. navn og by i det omfang du selv oplyser dette
 • Adfærdsinformation. Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet og om du har benyttet direkte links i dette
 • Interesser

Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve, med virkning for fremtiden.

Vi behandler desuden personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i at behandle dine oplysninger om interesser og adfærd (om du åbner nyhedsbrevet, dato, tidspunkt, hvilken type enhed og links der klikkes på) til brug for fremtidig planlægning af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevene, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.

I bunden af alle nyhedsbreve er et direkte link til afmelding af nyhedsbrevet. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet og vi sletter din mailadresse i den kontaktliste, der bruges til at udsende nyhedsbrevene. Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet, i 2 år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 17, stk. 3, litra e, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1.

Sociale medier

GulogGratis og udbyderne af sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores virksomhedsprofiler på sociale medier.

Nedenstående kan du læse de respektive fælles aftaler om dataansvar, privatlivspolitikker og begrænsninger af brug for de respektive sociale medier.

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvar her.

Du kan læse Facebooks privatlivspolitikherLæs her hvordan du begrænser brugen af Facebook

Instagram (Meta Platforms, Inc.)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvarher

Du kan læse Instagrams privatlivspolitikherLæs her hvordan du begrænser brugen af Instagram

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvarher

Du kan læse LinkedIn´s privatlivspolitikherLæsherhvordan du begrænser brugen af LinkedIn

Når du besøger eller interagerer med vores virksomhedsprofiler på sociale medier, kan GulogGratis og udbyderne af de sociale medier indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer, du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingerne er med henblik på forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier, statistik og analyse for at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked samt generel markedsføring af vores brands.

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til formålene om forbedring af deres annoncesystem for at give GulogGratis statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider, samt annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Når du besøger eller interagerer med eller besøger vores virksomhedsprofiler på sociale medier

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til GulogGratis, som udbyderne af de sociale medier udarbejder på baggrund af dit besøg på sites, profiler eller sider på sociale medier.

Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier behandler ligeledes visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Når du besøger vores sites

Når du besøger vores webside, sættes der en Meta Pixel. Behandlingen af dine personoplysninger i henhold til både GulogGratis og Meta er baseret på det samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) du giver, når du accepterer brugen af cookies

Dit samtykke kan altid trækkes tilbage under cookieindstillinger nederst på siden.

Kontakt til support

Herunder kundeservice, persondatahenvendelser, mv.

Alt efter relevans, indsamler og behandler vi normalt følgende personoplysninger om personer, der henvender sig til os i forbindelse med support, kundeservice, persondata mm.

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, postnummer/by, adresse, telefonnummer
 • Mailadresse
 • Andre oplysninger af relevans for den konkrete henvendelse

Du skal selv indtaste dit navn, mailadresse og kontaktoplysninger i forbindelse med din udfyldning af onlineformularen. Dette er både af hensyn til vores legitime interesse i at kunne identificere dig, og sikre, at det er den rigtige person vi behandler oplysninger om, samt til dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, men også på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse. Under konkrete omstændigheder kan det også være på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvis din anmodning, og vores behandling af dine oplysninger i forbindelse hermed, er nødvendig for overholdelse af en aftale, som du part i eller, eller nødvendig behandling forud din aftale med os.

Vi beder om, at du ikke skriver følsomme personoplysninger, omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9, i fritekstområdet, eksempelvis sundhedsdata, oplysninger om seksualitet, race eller etnisk oprindelse, religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, samt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og herudover frabeder vi os også, at du sender dit CPR-nummer.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert, og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til det formål de er indsamlet.

Slettefrister vedr. de enkelte oplysninger, der ikke vedrører support som sådan, kan findes under de respektive afsnit.

Henvendelser til kundeservice eller support opbevares i 2 år efter sagen lukkes, hvorefter de slettes automatisk. Dette er for at kunne dokumentere at henvendelsen er modtaget og håndteret.

Generel information om behandling af de oplysninger vi indsamler

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne, i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.

I forbindelse med test og udvikling af vores interne IT-systemer, kan det være nødvendigt at anvende personoplysninger i sidste fase af udviklingen, for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen af personoplysningerne, f.eks. fordi vi skifter til nyere og mere sikre systemer. Behandlingen vil her følge samme procedurer for al øvrig behandling, og dermed være undergivet minimum samme tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi kan dele dine oplysninger med samarbejdspartnere, som bruger disse til målrettet annoncering på vores vegne. Herudover benytter vi en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

GulogGratis.dk overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Til udsendelse af nyhedsbreve anvender vi Responsys og MailChimp som databehandlere i USA, på baggrund af EU’s Standard Contractual Clauses.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

Kontaktmuligheder

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at benytte formularen til persondatahenvendelserhttps://jfm.dk/formular-til-persondata-henvendelser/eller kontakte vores kundeservice på 65 45 55 85.

Den dataansvarlige er:

GulogGratis.dk A/S
Banegårdspladsen 1
5000 Odense C
CVR.: 33784023

Du kan også kontakte vores Chef for GDPR Compliance ved at sende en mail til: [email protected]

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk