Én der skriver under på en kontrakt

GulogGratis' brugervilkår og privatlivspolitik

Vilkår for erhvervsannoncering på GulogGratis.dk

1. Generelt

Alle aftaler indgået mellem GulogGratis.dk A/S (herefter GulogGratis.dk) og en erhvervsdrivende (herefter annoncøren) sker på efterfølgende betingelser.

Aftalen fraviges alene i det omfang GulogGratis.dk skriftligt har accepteret eventuelle ændringer/fravigelser fra nedenstående.

GulogGratis.dk, med CVR.nr. 33784023, er et aktieselskab ejet af JFM Gruppen ApS.

GulogGratis.dk har adresse hos Jysk Fynske Medier P/S, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C. GulogGratis.dk kan kontaktes på [email protected] eller direkte til den konsulent annoncøren har indgået aftale med. Navn, mailadresse og telefonnummer fremgår af ordrebekræftelsen.

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lov og ret. Eventuelle tvister i forhold til nedenstående afgøres ved byretten i Odense.

2. Indrykning af annoncer

For at annoncøren kan annoncere på GulogGratis.dk kræves et erhvervsabonnement. Dette afregnes månedligt, pr. påbegyndt måned. Vilkår for opsigelse følger af punktet, priser.

Annonceringen består af et grundbeløb (abonnement), samt en stykpris pr. annonce pr. dag. Priserne varierer alt efter hvilken kategori/hvilke kategorier annoncøren vælger at placere sine annoncer i. I tillæg til grundydelsen er det muligt, at tilkøbe fremhævninger i form af, men ikke begrænset til, større billeder, gallerivisninger mm.

GulogGratis.dk har ingen rangordning af annoncer, men der kan være kategorier, hvor der, af hensyn til brugeroplevelsen, er en begrænsning på antallet af samtlige erhvervsannoncer, på eksempelvis 50 % af det samlede antal annoncer i kategorien.

3. Bannerkampagner

Ved displayannoncering, indkøbes en mængde eksponeringer af annoncørens banner. Disse afvikles efterfølgende over en nærmere aftalt periode. Bannerkampagner, der afvikles over en periode på 3 måneder eller derunder, faktureres ved aftaleindgåelse. Bannerkampagner af længere varighed, faktureres månedsvis, medmindre andet er aftalt særskilt.

4. Regler for annoncering

Annoncøren eller dennes ansatte må ikke oprette annoncer som privatbruger omhandlende varer/ydelser i lighed med dem der annonceres for på annoncørens erhvervsbruger. Skulle det ske, kan GulogGratis.dk fakturere annonceringen til de gældende priser for erhvervsannoncering.

GulogGratis.dk er berettiget til, uden varsel, at fjerne annoncer, som strider imod de generelle retningslinjer eller gældende lovgivning. I så fald, vil annoncøren, inden eller når annoncen fjernes, blive skriftligt informeret om begrundelsen for at annoncen fjernes, herunder hvilke retningslinjer eller lovgivning, som annoncen strider imod.

GulogGratis.dk vurderer hvilke annoncer der falder inden for betegnelsen ”erhvervsannoncer”.

5. Data, sikkerhed og drift

GulogGratis.dk er hostet på egne servere, placeret i Odense. Der tilstræbes en oppetid på 100 %, men uheld kan ske, hvorfor der ikke ydes nogen driftsgaranti. GulogGratis.dk forbedrer løbende produkter og ydelser, og forbeholder sig retten til at ændre hjemmesiden og app’en, herunder fjerne og tilføje produkter og/eller funktionalitet, samt tilføje tekniske ændringer i frontend/backend, uden at dette betragtes som en misligholdelse af den indgåede aftale med annoncøren.

GulogGratis.dk skal varsle væsentlige ændringer minimum 30 dage forinden de træder i kraft.

Al data, herunder personhenførbare data, opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. For information om indsamling og behandling af personhenførbare data, henvises til privatlivspolitikken under her.

GulogGratis.dk er medlem af foreningen Danske Medier, og alt webtrafik måles og analyseres af Gemius SA. Trafik skabt fra GulogGratis.dk til annoncørens websted måles vha. GulogGratis.dk’s måleværktøjer, der opfylder retningslinjer og standarder fast af The Interactive Advertising Bureau - IAB, og overholder gældende lovgivning.

Annoncøren accepterer, at GulogGratis.dk indsamler og behandler oplysninger for kontinuerligt at forbedre GulogGratis.dk’s produkter og ydelser, tilpasse brugeroplevelsen, fejlfinde problemer, samt måle brug og interesse af GulogGratis.dk’s forskellige produkter og ydelser.

Annoncøren har ikke direkte og teknisk adgang til de data der indsamles og behandles i forbindelse med specifikke annoncer og evt. annonceprofil. Der indsamles og behandles data vedr. statistik, analyse og brug af siden, annoncer og information i annoncer, herunder hvor mange brugere, der har klikket på et telefonnummer og/eller anden kontaktinformation i en annonce, hvor mange der har klikket på en annonceprofil for at komme direkte til annoncørens profil og antal visninger af annonce. Annoncøren kan dog kontakte dennes konsulent, og få disse data udleveret, såfremt det ønskes. Der udleveres ingen personhenførbare data til annoncøren.

Herudover accepterer annoncøren, at GulogGratis.dk har adgang til, og kan scanne eventuelt sendte beskeder, der er skrevet til andre brugere gennem beskedsystemet på GulogGratis.dk, med det formål, at forebygge misbrug og kriminalitet.

Der benyttes cookies på GulogGratis.dk til at gemme brugernes og annoncørernes personlige indstillinger. Ved blokering af cookies kan nogle funktioner på siden forringes. GulogGratis.dk samarbejder med leverandører, som kan placere cookies på brugerens PC, mobil eller tablet, som bruges til at indsamle og behandle data om brugen af hjemmesiden. For mere information herom, henvises til privatlivspolitikken her.

Når vi importerer erhvervsannoncer via et feed, så henter vi annoncerne ind via følgende IP-adresser: 35.205.183.109 eller 34.78.183.232.

6. Priser og opsigelse

GulogGratis.dk kan regulere priser og afregningsform for annoncøren med et varsel på 30 dage. Eventuelle ændringer varsles ved udsendelse af e-mail til annoncøren. Annoncer oprettet efter varslet dato for prisreguleringer, anses som accept af disse.

Medmindre andet er særskilt aftalt, kan løbende aftaler uden nærmere fastsat periode, opsiges af både annoncøren og GulogGratis.dk med et varsel på løbende måned plus 30 dage.

Ved indgåelse af års-/periodebestemte aftaler, er priser bindende for begge parter i hele den aftalte periode.

Alle aftaler genforhandles minimum én gang årligt, medmindre andet er særskilt aftalt.

Fakturering sker månedsvist bagud.

7. Specielt om periodebestemte aftaler

Årsaftaler og andre periodebestemte aftaler er bindende i den anførte periode jf. ordrebekræftelsen. Inden aftalens udløb, vil annoncøren blive kontaktet med henblik på forlængelse af aftalen.

Periodebestemte aftaler betales i rater aftalt med konsulenten ved aftalens indgåelse, hvilket som udgangspunkt er måneds- eller kvartalsvist.

Det er muligt at betale hele beløbet på én gang, uden at dette fordrer yderligere rabatter end allerede afgivet periodebestemt rabat.

8. Betaling

Medmindre andet er aftalt ved aftaleindgåelse, skal betaling være modtaget senest 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling pålægges en rente på 2% af det skyldige beløb. Ved fremsendelse af rykker pålægges gebyr efter gældende lovgivning.

I det tilfælde, at betaling udebliver, er GulogGratis.dk berettiget til at ophæve samarbejdet. GulogGratis.dk informerer den pågældende erhvervsbruger, inden eller når begrænsningen eller suspensionen træder i kraft, omkring grundlaget for beslutningen. Eventuelt opnåede periodebestemte rabatter efterfaktureres. Herudover kan GulogGratis.dk fremsætte krav om betaling af aftalens samlede pris.

9. Ansvar

GulogGratis.dk påtager sig ikke ansvar for annoncørens annoncer. Annoncøren kan ikke gøre GulogGratis.dk ansvarlig for tab, driftstab, omkostninger, udgifter eller andet tab der måtte opstå som følge af annoncørens brug af GulogGratis.dk.

10. Kaffe

Annoncøren er altid velkommen til at besøge GulogGratis.dk og dennes personlige konsulent til en snak omkring online markedsføring på vores adresse, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C.

Aftal nærmere herom med din konsulent.

Sidst opdateret juli 2020