Bøger pædagogik, gestalt, narrativ, systemisk

Bøger pædagogik, gestalt, narrativ, systemisk

50 kr.

LISTEN ER OPDATERET Efter flere år, hvor jeg ikke har brugt disse bøger, sælges de nu. Jeg har brugt dem til min gruppeterapeut og socialpædagog uddannelse. Bøgerne er i fin stand, ingen under/overstregninger. Mange af bøgerne er købt brugte, da de er udgået fra forlag, derfor de lidt skæve priser på nogle af dem. Prisen står ud for hver enkelt bog, den er fast, billig og eksl. forsendelse. Skriv eller ring, hvis der er noget, der har interesse. VH Tom 20811951 [email protected]

Ejby·19. feb.·

Fra Neuroser til Relationsforstyrrelser

Fra Neuroser til Relationsforstyrrelser

175 kr.

Karen Vibeke Mortensen. Hardback, 446 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Alle mennesker har brug for at opleve mening og sammenhæng i livet. Det gælder ikke mindst, hvis man har en psykisk lidelse, der måske forekommer uforståelig for både en selv og andre. Psykiske lidelser kan forstås som sygdomme, som udforskes ad natur-videnskabelig vej; men hvis man vil prøve at forstå, hvad der ligger bag symptomerne, har man brug for psykologiske teorier, der beskriver, hvordan vi udvikler os, og hvordan psykopatologi opstår - ofte tidligt i barndommen, i samspil med andre mennesker. Karen Vibeke Mortensen er psykolog, specialist i psykoterapi og børnepsykologi, og har i mere end 35 år arbejdet med psykoterapi, forskning og undervisning. I bogen gennemgår hun en række af de vigtigste teorier om udvikling af psykopatologi fra Sigmund Freud og frem til Otto Kernberg og Daniel Stern. Teorierne afspejler både skiftende tiders syn på børn og deres forfatteres personlige liv og baggrund. Bogen indeholder desuden en kritisk fremstilling af det psykiatriske diagnosesystem og andre klassifikationer af psykiske lidelser. Det drøftes, hvordan anvendelsen af det nuværende diagnostiske system kan virke begrænsende for en humanistisk forståelse og behandling af psykiske lidelser. Bogen henvender sig både til professionelle inden for psykologi, psykiatri og tilgrænsende fagområder og til alle, som interesserer sig for børns udvikling, for forståelse af psykiske lidelser og for de fundamentale holdninger og menneskesyn, der ligger bag.

Valby·6. nov. 2023·

Den lærende hjerne

Den lærende hjerne

400 kr.

Bogen er en grundbog i børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik. Bogen bygger bro mellem moderne hjerneforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik. Fokus er børns ( 0-18 år ) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Da børn har vidt forskellige forudsætninger for læring, er det vigtigt, at fagpersoner har en opdateret viden om kognitive funktioner, for at institutioner og skoler kan rumme og undervise alle børn. Bogen henvender sig til psykologer, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og studerende på disse uddannelser, samt forældre med interesse for emnet. Den er skrevet af de 3 børneneuropsykologer, der gennem mange år har arbejdet med børn og unge, hvis udvikling og læring har udfordret forældre og fagfolk. Forfatterne har i denne bog beskrevet deres praktiske neuropsykologiske erfaringer og sat dem i en teoretisk sammenhæng. Bogen fremstår helt som ny, signeret af børneneuropsykologen Helle Kjærgård. Nypris 539,95

Aabenraa·9. nov. 2023

Hypokondri og Kognitiv Terapi

Hypokondri og Kognitiv Terapi

75 kr.

Ingvard Wilhelmsen. Softcover, 227 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Man ser det pludselig klart for sig: Den hovedpine, der har siddet der fra morgenstunden og opløst dagens arbejde i tåger, skyldes i virkeligheden en hjernesvulst. En lille byld er ganske bestemt et tegn på kræft. Hjertebanken fortolkes som signal om et snarligt hjerteanfald. De fleste vil kunne nikke genkendende til den slags tanker, men for nogle tager de overhånd og bliver et lammende mønster. Lederen af verdens første klinik for indbildt syge redegør i denne bog for, at hypokondri er en invaliderende sygdom, som kræver professionel hjælp - og at lidelsen med de rette midler faktisk kan afhjælpes. Bogen giver en historisk og teoretisk introduktion til hypokondri, og den gennemgår en række casestories. Den henvender sig således både til de behandlere og andre i sundhedssektoren, der møder hypokondri i deres professionelle liv, og til patienterne selv og dem omkring dem, for hvem sygdommen altid kommer til at spille en rolle. Hypokondri kan også læses som en introduktion til kognitiv terapi, den behandlingsform Wilhelmsen med succes har taget i anvendelse over for hypokondripatienter.

Valby·28. jun. 2023·

Det minimale selv

Det minimale selv

75 kr.

Christopher Lasch. Softcover, 229 sider i fin stand. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Det at være et selv er at have den smertelige bevidsthed om spændingen mellem vore ubegrænsede håb og vor begrænsede forståelse, mellem vor oprindelige følelse af udødelighed og vor nuværende situation, mellem det at være et med verden og det at være adskilt fra den. En ny kultur - en postindustriel kultur, om man vil - må baseres på erkendelsen af disse modsigelser i den menneskelige erfaring, ikke på en teknologi, som prøver at genoprette illusionen om selvtilstrækkelighed, og pa den anden side heller ikke pa en radikal fornægtelse af selvet, som prøver at genoprette illusionen om en absolut enhed i naturen. Hverken Prometeus eller Narcissus vil føre os ud af vor nuværende tilstand. Under overfladen er de brødre, og de vil blot føre os endnu længere ud af den vej, som vi allerede alt for længe har fulgt.

Valby·30. apr. 2023·

Livsbuen - Voksenpsykologi og Livsaldre

Livsbuen - Voksenpsykologi og Livsaldre

75 kr.

Johan Fjord Jensen. Softcover, 328 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. I gamle dage forestillede man sig menneskets udvikling i billedet af en livsbue, som det besteg i sin barndom, og som det i alderdommen steg ned fra. Hvad der skete oppe på buen, interesserede man sig ikke for. Men netop om det handler Livsbuten - Voksenpsykologi og Livsaldre. I bogen introducerer en litteraturhistoriker den moderne livsalderpsykologi og dens mange beskrivelser af voksne menneskers vækst og kriser.

Valby·30. apr. 2023·

Børns Identitet og Selvopfattelsesudvikling

Børns Identitet og Selvopfattelsesudvikling

75 kr.

Softcover, 266 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. På baggrund af langvarig dataindsamling fremlægger bogen en empirisk begrundet forståelse af børns og unges identitet og selvopfattelsesudvikling. Undersøgelsen viser, at børn og unge spiller en særdeles aktiv rolle i identitetsdannelsesprocesser. De formes af såvel beydningsfulde andre, som af de sociale og økonomiske muligheder og betingelser der nu engang er dem givet. Undersøgelsen påpeger, at den danske ligestillingsmodel tilsyneladende slår igennem ved at vise relativt små forskelle på drenge og pigers selvopfattelse i stærk modsætning til resultater fra f.eks. USA, Taiwan og Spanien. De fleste børn gennemløber en udvikling fra en global til en analytisk, syntetisk begrebsdannelse fra begyndelsen til slutningen af skolealderen. Undersøgelsen understreger, at børns og unges selv må forstås, som en dynamisk, funktionel enhed - dels som en virkning af interaktion og dels som et refleksivt midtpunkt - subjekt i forhold til den sociale, kulturelle kontekst, styrende og fortolkende adfærd og oplevelser. Ole Michael Spaten, Ph.D. er p.t. tilknyttet psykologi på Aalborg Universitet hovedsagelig med undervisning og forskning indenfor udviklings- og personligheds-psykologi.

Valby·30. mar. 2023·

2 stk. Psykologi Bøger

2 stk. Psykologi Bøger

200 kr.

2 stk. Hæftede Bøger om Psykologi på højt plan. Samlet Fast Pris. Standen er som på billederne. De er begge som nye. Ulæste og uden løse sider. Sprog: Dansk. (Lot Ego) 1) Social Intelligens - Den nye videnskab om menneskelige relationer af Daniel Goleman fra 2006 (Bogen vil være oplagt læsning for enhver, der beskæftiger sig med at opdrage, uddanne og udvikle andre) 2) Det granskede liv - Om hvordan vi mister og finder os selv af Stephen Grosz fra 2015 (31 tidsløse fortællinger, vi alle kan genkende. Om de mennesker vi elsker, de løgne vi fortæller og den sorg vi føler. En usædvanlig bog, der med udspring i noget så almindeligt som at tale, lytte og forstå, formår at vise os hvordan vi mister os selv og måske kan finde os selv igen) Sendes gerne. Køber betaler Porto. Fagbog, Faglitteratur, Psykoanalyse, Psykologisk indsigt

Esbjerg·28. jan. 2023·

Få beskedNår der er nye resultater i Psykologi

Lup med søgeord i
Psykologi 1 Udviklingspsykologi

Psykologi 1 Udviklingspsykologi

100 kr.

Psykologi 1 Udviklingspsykologi Anne Stokkebæk Psykologi 1 - Udviklingspsykologi henvender sig til såvel studerende som færdiguddannede sygeplejersker, pædagoger, lærere, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsplejersker dvs. relations-professionerne, samt alle andre med interesse for udviklingspsykologi. Bogens formål er at formidle en solid viden om den nyere udviklingspsykologi på en levende og letforståelig måde. Afhentes in Ullerslev eller sendes på købers bekostning.

Ullerslev·20. dec. 2022·

Kvalitative forskningsmetoder (psyk+)

Kvalitative forskningsmetoder (psyk+)

199 kr.

Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag Emil Kruuse - 3. udgave, 2. oplag 2000 Notater påskrevet igennem bogen Bogen besvarer, hvad kvalitative metoder er, og hvordan de kan anvendes. Forholdet til de kvantitative psykologiske metoder og muligheden for at bygge bro mellem dem beskrives. Det undersøges, hvordan naturvidenskabelige forskere ser på de kvalitative metoder, og hvad hermeneutikere mener om positivistiske forskningsmetoder. Der gives retningslinjer for, hvordan man kan generalisere ud fra kvalitative undersøgelsesresultater, og hvordan man kan bedømme kvalitative undersøgelsers validitet.

Kjellerup·2. dec. 2022·

Introduktion til Psykologi...

Introduktion til Psykologi...

350 kr.

organisme - individ - samfund. Udgivelsesår 1999 af Thomas Koester & Kim Frandsen. Bogen er flot indbundet og fremstår som ny. Den henvender sig til alle med interesse for videnskab og faget psykologi. Den kan anvendes som lærebog i gymnasiet på bl.a. gymnasiale uddannelser, på mellemuddannelser samt i introduktions-undervisningen på psykologistudiet. Jeg har flere bøger til salg til disse studier. God pris gives, hvis du køber flere.

Haslev·29. nov. 2022·

Introduktion til psykologi

Introduktion til psykologi

299 kr.

organisme - individ - samfund af Thomas Koester & Kim Frandsen Udgivelsesår 1999. Bogen er flot indbundet og fremstår som ny. Den henvender sig til alle med interesse for videnskab og faget psykologi. Den kan anvendes som lærebog i gymnasiet på bl.a. gymnasiale uddannelser, på mellemuddannelser samt i introduktions-undervisningen på psykologistudiet. Jeg har flere bøger til salg til disse studier. God pris gives, hvis du køber flere.

Haslev·24. nov. 2022·