Andet

518
Mit hyggelige hjem

Mit hyggelige hjem

299 kr.

Hjemmet bør være et sted med samhørighed og latter. Et sted, hvor man føler sig sikker, støttet, forstået. Et sted, hvor man kan være sig selv. I sin smukke nye bog forklarer Meik Wiking, hvordan indretningen af vores hjem kan have indvirkning på vores velbefindende, og hvordan man kan sørge for, at hjemmet ikke bare er et sted, man bor, men et sted, man trives. Bogen er baseret på forskning fra The Happiness Research Institute i København, og den deler viden om små forandringer, du kan lave i dit hjem, som gør en stor forskel, hvordan du skaber mere plads, hvorfor runde spiseborde skaber glæde og vigtigheden af den rette belysning. Uanset hvor meget plads du har, og hvad dit budget er, så viser Meik dig, hvordan du kan skabe dit eget hyggelige hjem.  Meik Wiking grundlagde The Happiness Research Institute i Københavni 2013, og han er stadig leder der og hos Lykkemuseet, der ligeledes ligger i København. Meik er bl.a. forfatter til Den lillebog om HYGGE og Den lille bog om LYKKE, der er solgt i mere end 1 million eksemplarer og oversat til 35 sprog.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk
Mit hyggelige hjem

Mit hyggelige hjem

299 kr.

Hjemmet bør være et sted med samhørighed og latter. Et sted, hvor man føler sig sikker, støttet, forstået. Et sted, hvor man kan være sig selv. I sin smukke nye bog forklarer Meik Wiking, hvordan indretningen af vores hjem kan have indvirkning på vores velbefindende, og hvordan man kan sørge for, at hjemmet ikke bare er et sted, man bor, men et sted, man trives. Bogen er baseret på forskning fra The Happiness Research Institute i København, og den deler viden om små forandringer, du kan lave i dit hjem, som gør en stor forskel, hvordan du skaber mere plads, hvorfor runde spiseborde skaber glæde og vigtigheden af den rette belysning. Uanset hvor meget plads du har, og hvad dit budget er, så viser Meik dig, hvordan du kan skabe dit eget hyggelige hjem.  Meik Wiking grundlagde The Happiness Research Institute i Københavni 2013, og han er stadig leder der og hos Lykkemuseet, der ligeledes ligger i København. Meik er bl.a. forfatter til Den lillebog om HYGGE og Den lille bog om LYKKE, der er solgt i mere end 1 million eksemplarer og oversat til 35 sprog.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk
Alternative sandheder.

Alternative sandheder.

150 kr.

Vores samtid er fyldt med idéer om alternative fakta, postfaktualitet, konspirationsteorier og marginaliserede vidensformer. Begreber der alle er med til at belyse, hvordan hævdvunden viden er blevet og stadig bliver både etableret og udfordret af ‘det alternative’. I dette nummer af SLAGMARK udfoldes, kontekstualiseres og diskuteres historiske eksempler på ‘alternative’ sandheder, vidensformer og verdensbilleder herunder deres historiske og samtidige tilsynekomster, ærinder og indflydelser. Gennem seks artikler sætter nummerets bidragsydere fokus på alt lige fra vaccinemodstanden i 1800-tallets England til det samiske mindretals indflydelse på norske forskningsmiljøers vidensproduktion. Nummeret skriver sig herved ind i det, fra et forskningsmæssigt perspektiv, prekære spændingsfelt mellem, hvorvidt noget forstås som konspiratorisk, pseudovidenskabeligt, kritisk eller marginaliseret for derved at tydeliggøre, hvordan italesættelsen af ‘det alternative’ også selv er udtryk for den magtkamp, som disse idéer og bevægelser er en del af. Med SLAGMARK #86 præsenteres analyser af ‘det alternatives’ udfordring af eller supplement til det etablerede i bred forstand, hvad enten disse ‘alternative sandheder’ er blevet mødt af ligegyldighed, åbenhed, latter, foragt eller skarp modstand.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk
Den kolde krigs verden

Den kolde krigs verden

342 kr.

Gennem en række centrale temaer i Den Kolde Krig belyses periodens forløb og efterfølgende betydning med perspektivering til de udfordringer, som i dag præger national og international politik. Bogen er bygget op med et indledende overblikskapitel, hvor eleverne præsenteres for en kort kronologisk gennemgang af Den Kolde Krigs forløb og vigtigste tendenser. Herefter følger en række tematiske nedslag i Den Kolde Krigs verden med traditionelle temaer om konflikter og stedfortræderkrige, men også mere utraditionelle om spionage, hverdagsliv og propaganda. Det sidste kapitel tager fat i de koldkrigsreminiscenser, der eksisterer i aktuelle konflikter og debatter. Bogens temaer kan læses uafhængigt af hinanden og i valgfri rækkefølge og indeholder forskellige forslag til fordybelse i form af gruppearbejde, elevpræsentationer og mindre projekter. Hvert kapitel er udstyret med kilder undervejs samt et tematisk fokuseret kildesæt. Eleverne bliver løbende præsenteret for en række forskellige metodiske og teoretiske indgangsvinkler til de enkelte temaer, som giver mulighed for at kvalificere deres faglige forståelse.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk
Folk, folkestyre og populisme

Folk, folkestyre og populisme

150 kr.

Demokrati fremstår i dag som den eneste legitime regeringsform, og folket udgør den eneste legitime kilde til politisk autoritet. Sådan har det imidlertid ikke altid været. Demokrati var længe associeret med pøbelvælde. Folk var hovedsageligt en undersåtsbetegnelse eller synonym for en irrationel masse uden evne til eller krav på at regere. Den moderne forestilling om folket som en politisk aktør med krav på politisk indflydelse begyndte først at slå igennem i løbet af det attende og nittende århundredes politiske kampe. Allerede inden forskellige former for folkestyre var blevet etableret, startede kampene om, hvem der var en del af folket. Kampe som fortsætter den dag i dag og stiller spørgsmålstegn ved det liberale demokratis form og indhold. De seneste 20 år har disse kampe i stigende grad haft populisme som omdrejningspunkt. Populisme identificeres typisk som politiske projekter, der udfordrer eliten på vegne af folket. Kritikere advarer mod, at sådanne populistiske forestillinger om folket i ental udfordrer både pluralisme og minoritetsbeskyttelse og kan ende med at true demokratiet. Populismens fortalere hævder derimod, at den folkelige kamp mod eliter ikke står i modsætning til demokrati, men snarere understøtter og fremmer det, og at den samtidige populismekritik afspejler eliternes mistro til folket. Dette temanummer om “Folk, folkestyre og populisme” indeholder en introduktion, ti artikler og en enquete, som undersøger disse tre nært forbundne politiske kategorier, deres historiske udvikling og indbyrdes forhold.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Hinduismen

414 kr.

Hinduismen rummer et alsidigt udvalg af klassiske og nutidige tekster. Den indledes med et opsummerende kapitel, som giver overblik over bogens indhold. I de følgende 16 korte kapitler uddybes hinduismens mange aspekter: historie, gudeverden, helligskrifter osv. Der rundes af med kapitler om hinduismen i Danmark og om kritik af hinduismen.I 2. udgaven er bogen revideret, hvor det har været relevant: Kapitlerne om yoga og om hinduismen i Indien i dag er nyskrevet, statistikker er ført up to date osv. Litteraturlisten er desuden gjort mere brugervenlig.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Kina

550 kr.

Kina – temaer i moderne kinesisk historie giver en kronologisk fremstilling af Kinas historie fra dynasti til su­permagt, som perspektiveres i en række temaer om de kulturelle, sociale, politiske og økonomi­ske forandringer, der kendetegner Xi Jinpings Kina:Xi Jinping og den kinesiske drømKinas politiske og administrative systemMade in China 2025Den Nye SilkevejSocial ulighedMenneskerettighederBogen indeholder et stort udvalg af illustra­tioner og skriftlige kilder, hvoraf flere ikke tidligere har været oversat fra kinesisk. Kildematerialet suppleres af øvelser og arbejdsspørgsmål, der lader eleverne arbejde både kreativt, kritisk, reflekteret og i tråd med de forskellige historiefaglige discipliner.Bogen er skrevet til historiefaget på ungdomsuddannelserne og kan også anvendes i samfundsfag og kinesisk samt af alle med interesse for kina og kinesiske forhold.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Ekspertise og prognose

150 kr.

Samfundslivet er i dag fyldt med eksperter og prognoser. Ekspertrollens autoritet gør forhandlingen af hvem, der besidder ekspertise, til et centralt politisk spørgsmål. Samtidig er prognosen, sammen med andre typer forudsigelser, et centralt element for ekspertens samfundsrelevans og indflydelse.  I dette nummer af SLAGMARK undersøges den historisk foranderlige og mangfoldige udvikling af ekspertroller og prognosetyper. Gennem seks artikler sætter nummerets bidragsydere fokus på alt fra mikroskopiekspertisens relation til kolonihandel i 1600-taller til fremtidsforskningens danske gennembrud i efterkrigstiden. Flere artikler sætter herudover fokus på udviklingen af økonomifagets ekspertrolle og modelbaserede prognosetradition. Nummeret skriver sig herved ind i en øget idehistorisk interesse for vidensaktører og ideer, der befinder sig i mellemrummet mellem det videnskabelige og politiske, det kommercielle og kulturelle. Samtidig tilføjer nummeret idéhistoriske analyser af ekspertens og prognosens historiske betydning i Danmark. Med SLAGMARK #84 præsenteres analyser af, hvordan ekspertise og prognoser har skiftet gennem historien, samt hvilken betydning forudsigelser og vidensautoritet har i vores samfund.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Sekularisering

189 kr.

Denne bog handler om de vilkår, religionen er underlagt i detmoderne, sekulære samfund. Forfatteren tager udgangspunkt i en forståelse afsekularisering, der er inspireret af den canadiske filosof Charles Taylor (f.1931) og dennes bog A Secular Age fra2007. Det er en kendsgerning, at religionen ikke er forsvundet fra demoderne vestlige samfund. Hvordan kan man forklare det, når de moderne vestligesamfund er sekulære, hvilket betyder, at de ikke er baseret på religion? Sekularisering er åbenbart ikke ensbetydende med, at religionenforsvinder. Konsekvensen af den sekulariseringsproces, der har ledt frem tildet moderne samfund, er ikke, at det bliver umuligt at have en religiøslivstydning, men at det bliver muligt at være ateist. Det, der er karakteristisk for det moderne menneske religiøst set,er ikke, at religionen bliver opgivet, men at forholdet til det religiøse eruafklaret. Det moderne menneske tror på både sekulariseringen og religionen,men det tvivler også på begge dele.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Klimaøkonomi

414 kr.

Klimaøkonomi

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Danmark i Europa

234 kr.

Danmark i Europa – Grundbog til Danmarks historie. ARBEJDSBOGEN er et supplement til Danmark i Europa – Grundbog til Danmarks historie og indeholder bilagssæt, arbejdsspørgsmål, et kortfattet metodeafsnit og 50 opgaver, der kan bruges direkte i undervisningen.Bilagssættene tager udgangspunkt i en eller flere af grundbogens problemstillinger og har alle et omfang og niveau, så de kan bruges til den mundtlige eksamen i historie på stx.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Pest

378 kr.

Pest

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Kunsten at se på monumenter - FUNDAMENTE...

363 kr.

Kunsten at se på monumenter - FUNDAMENTET er en metode- og arkitekturbog til faget oldtidskundskab. Fundamentet introducerer til antik arkitektur og præsenterer eleverne for helt centrale monumenter gennem et nøje udvalgt katalog.Det handler om at lære kunsten at se på monumenter, mens man ser på dem. At gå systematisk til værks og bruge den rette fagterminologi er noget, man skal øve sig på, men det er en metode, der både er studieforberedende og almendannende, så det er bare med at komme i gang!Kunsten at se på monumenter - FUNDAMENTET er rigt illustreret med grundplaner, opstalter og fotos, som forfatterne selv har været on location for at få i kassen.Kunsten at se på monumenter - FUNDAMENTET er en revideret papirudgave af iBogen Kunsten at se monumenter.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

PsykB

449 kr.

PsykB er den oplagte nye grundbog at benytte sig af til psykologi på B-niveau. Bogen er udstyret med 12 kapitler, hvoraf de ni er temakapitler, der hver belyser et særligt tema fra psykologifagets kernestofområder. Dermed oplever eleverne, hvordan psykologien bidrager til vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i. Kapitlerne er derudover fyldt med håndgribelige, varierende og kreative arbejdsopgaver, mens nye teorier, empiriske undersøgelser og mere klassiske opgaver træner eleverne i alt fra fagets kompetencemål og feltarbejde til synopsisskrivning og eksamenøvelser. Bogens kapitler er: - Sådan arbejder man i psykologi på B-niveau - Psykologiens videnskabelige metoder - Sådan designer og udfører man feltarbejde - Tema: Det kommunikerende menneske - Tema: Følelsernes psykologi - Tema: Præstationernes psykologi - Tema: Det gode liv - Tema: Tilknytning og kærlighed - Tema: Retspsykologi - Tema: Vidnepsykologi - Tema: Klinisk psykologi - Tema: Højhastighedssamfund og diagnosekultur Magnus Riisager (red.) er lektor i psykologi på Slagelse Gymnasium og har skrevet flere bøger, bl.a. Fagdidaktik i psykologi (som redaktør og bidragsyder, 2018) og PsykC (2021).

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Horisont C

593 kr.

Horisont C er en forskningsbaseret grundbog til religion, der dækker læreplanen til C-niveau og de nye kompetencekrav.Udgivelsen er blevet til i samarbejde med førende universitetsforskere og erfarne gymnasielærere, hvilket betyder, at den inddrager den nyeste teoretiske og empiriske viden. Samtidig er den skrevet i et lettilgængeligt sprog og didaktiseret, så tekster, billeder og opgaver møder eleverne i øjenhøjde.Horisont C er på én og samme tid en udførlig grundbog og et omfattende katalog med et bredt udvalg af klassiske og repræsentative tekster til religionerne.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Samfundsfag til hf

543 kr.

Samfundsfag til hf er en grundbog til samfundsfag på C- og B-niveau, som er målrettet hf og i nogle kapitler tonet mod fagpakkerne. Materialet er opdelt i:· Sociologi· Politik· Økonomi· Metode Hver del består af korte, velskrevne kapitler, der passer til den heterogene målgruppe på hf. Hvert kapitel er ca. 5-10 sider og giver stof til 2 x 50 minutters undervisning. Der er løbende refleksionsspørgsmål i teksten i form af tænkepauser.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Medier og meningsdannelse

241 kr.

Medier og meningsdannelse

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Censur og ytringsfrihed

329 kr.

I et demokrati kan man frit give udtryk for sine holdninger.Må man så udtrykke hvad som helst? Eller er der i alle fællesskaber grænser for ytringsfriheden? Og hvem skal bestemme grænserne?Censur er love, der begrænser, hvad man må sige, skrive, vise osv. I mange lande er censuren streng, og der er hårde straffe for at overtræde lovene.Denne bog giver eleverne viden om ytringsfrihedens og censurens historie. De kan også læse om nogle af de dilemmaer, som knytter sig til ytringsfriheden.Gratis opgaver på fagbog.gyldendal.dk

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

De andre køn

150 kr.

Hvad gør køn ved historien? Og hvad gør historien ved køn? Og hvordan skal vi overhovedet forstå kønnenes historie? Det er spørgsmål som disse, der har født SLAGMARK #83. Dit køn kan synes selvfølgeligt, som et uforanderligt faktum. Bidragene i dette nummer af SLAGMARK viser os dog, at der er mere til historien om køn end det nøgne faktum.  Artiklerne spænder fra Wollstonecrafts kønsforståelse, den både hegelianske og fænomenlogiske arv i Beauvoirs analyser af køn, børneopdragelse i begyndelsen af det 20. århundrede til queer tidslighed, modernitetstænkning i svensk kvindehistorie og queerteoriens indflydelse på historiefaget i dansk kontekst. Fælles for dem alle er, at de på hver deres måde historiserer køn som fænomen, som organiserende idé og som analytisk greb i historieskrivningen som sådan og i historieskrivningen om køn. De seneste årtiers opblomstring af kønsforskning øger behovet for et idéhistorisk blik på køn, kønnets historie samt kønshistoriens historieskrivning. Særligt i dansk kontekst har disse spørgsmål været en anelse underbelyst. Vi er derfor glade for at kunne præsentere et nummer, som samler bidrag fra blandt andre kønshistorikere og fagfilosoffer såvel som fra idéhistorikere, og som udfolder en bred vifte af kønsanalyser, som alle uomtvisteligt har med historien at gøre. Med SLAGMARK #83 præsenterer vi forskellige bud på, hvorfor kønnet blev, som det er og indskriver os i det voksende felt, der undersøger det komplekse og gådefulde forhold som kønnet har til tiden og historien, og omvendt.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Bestand og bevægelse

389 kr.

Bag historisk og kulturelt variable og skiftende fremtrædelsesformer består afgørende eksistentielle grundvilkår og grundtræk. Den filosofiske, teologiske, religiøse og kunstneriske tradition kan kaste lys over og bevidstgøre om disse grundvilkår og disse grundtræks tilsynekomster under nye historisk-kulturelle vilkår. Hvad der består er, hvad der i historiens og kulturens udvikling viser sig at være bestand i. Noget forandres for at forgå i tidens strøm, andet forandres for at bevares. Bestand såvel som bevægelse.Bestand og bevægelse er en bog om religionsundervisning og religionspædagogik for folkeskolefaget kristendomskundskab. I bogens Afsnit A fremlægges indledningsvist de grundlagsovervejelser, der udgør forståelsesrammen omkring faget og dets historie. Afsnit B behandler mere konkret undervisningens indholdsside. Hvert af kristendomskundskabsfagets fire kompetenceområder behandles, Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendom, Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Afsnit C behandler fagets metodiske aspekter.Som religionspædagogisk grundbog er værket rettet til lærerstuderende i undervisningsfaget ”Kristendomskundskab/religion” samt til folkeskolens lærere i den daglige forberedelse til undervisningen i faget og i forbindelse med efteruddannelse.Forfatterne til bogen er alle undervisere med tilknytning til Læreruddannelsen i Aalborg.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

En middag i Rom

249 kr.

"Der er mere historie i en tallerken med pasta end i Colosseum eller noget andet historisk mindesmærke". Gennem et måltid i Rom tager Andreas Viestad os med på enkulinarisk rejse i historien. Det handler om, hvordan en lille by inde i landet blev verdens største imperium, om smagen af grillet kød, der gjorde os til mennesker, om den milde rus fra en halv flaske vin, den sød-sure smag af mafia og slaveri og jagten på den oprindelige pasta carbonara. Tankevækkende og underholdende om smagene, der formede historien. "De bedste fagbogsforfattere er i stand til at overbevise læseren om, at netop det tema, de skriver om, er det vigtigste i hele verden. Andreas Viestad er sådan en forfatter. I denne bog tager han læseren ikke kun med til Rom, men til en tilstand hvor alt, absolut alt, er interessant, forbløffende, vigtigere og ofte meget mere morsomt, end du havde troet" . Bjørn Gabrielsen, forfatter og skribent i Dagens Næringsliv Andreas Viestad er madskribent, restauratør og kulturhistoriker. Han har i flere år været vært på tv-programmet New Scandinavian Cooking, der sendes i USA og i mere end 50 andre lande verden over. Han er grundlægger af Geitmyra Madkulturcenter for børn i Norge. Han har udgivet 14 kogebøger i Norge og to i USA. Når han ikke rejser, deler han sin tid mellem familiens gård ved Oslo og farmen, der ligger lidt uden for Cape Town i Sydafrika.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Samfundsfag på tværs

435 kr.

Samfundsfag på tværs er en grundbog til samfundsfag på C-niveau. Udgivelsen er bygget op omkring fire centrale temaer: - Køn i det senmoderne samfund - Ulighed og velfærd - Indvandring og integration - Klimakrisen og Danmark De fire temaer dækker tilsammen den nye læreplan til C-niveau og åbner op for tematisk undervisning gennem hele året. Hvert af bogens fire temaer behandles ud fra en sociologisk, politologisk og økonomisk vinkel og dækker således også det nye grundforløb.Alle kapitler indeholder et udvalg af arbejdsopgaver og elevaktiverende og kreative øvelser, så man som underviser får god mulighed for at variere undervisningen undervejs.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Bæredygtighed

299 kr.

Temabogen giver en introduktion til bæredygtighedsbegrebet samt FN’s verdensmål og indeholder derefter konkrete fagkapitler inden for sociologi, økonomi, politik og international politik. Hvert kapitel kobler centrale fagbegreber med udvalgte verdensmål og bæredygtighedsproblematikker – fra bæredygtig livsstil og byudvikling til Doughnutøkonomi og klimaaktivisme m.fl. I hvert kapitel er der 2-3 øvelsesopgaver, der lægger op til elevernes egen handling og kritisk brug af samfundsfaglig viden. Der kan findes flere opgaver i iBogen. Henvender sig til A- og B-niveau i samfundsfag.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Opgavesamling til Salg og service, nivea...

335 kr.

Trojkas undervisningsmateriale til Salg & service niveau FEDC er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner til faget Salg og service på handelsskolernes merkantile grunduddannelse, HG. Den samlede undervisningspakke omfatter følgende: Lærebog Opgavesamling E-læringsmaterialer. Informationer om bogen: - Salg og service tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske og internationale virksomheder - Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå - Det første kapitel giver eleverne instruktion i at bruge bogen - Nyt design, farvefotos og et læsevenligt layout med mange figurer, skemaer og illustrationer - Resumé og oversigt med vigtige begreber og ordforklaring er placeret sidst i hvert kapitel - Opgavesamlingen tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen. - Opgavetyper: Repetitionsopgaver, checkopgaver, tekstanalyser, leg med ord, kreative opgaver, web-baseret opgaver, anvendelse af pc, tablet eller smartphone, rollespil, konkurrencer mv. - Opgaverne følger teorigennemgangen i lærebogen og øges i sværhedsgrad i hvert kapitel - Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion - Caseopgaver er velegnet til eksamenstræning Adgang til e-læringsmaterialet fås ved henvendelse til kundeservice.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Den medierede virkelighed - teori, analy...

345 kr.

INDHOLD Præsentation af medietekster 1. TEORI. GENRER. FORTÆLLEFORMER. 2. MEDIERNETRYKTE TEKSTER. PRESSEN. BILLEDER (formsprog?). Mediernes billeder (fokus på billedet som tegn i elektroniske medier og på nettet) 3. TVa.FAKTAGENRER PÅ TVb.REALITY. ANALYSEFORMER? 4. INTERNET. Medietekster på nettet. (VIRALE) REKLAMER. Reklamer som medietekster (med vægt på nye former i de elektroniske medier (TV og på nettet). 5. Elevproduktion af medietekster. 6. Antologi af medietekster til elevarbejde 7. Netdel med fyldigt billedmateriale og opgaver

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

International politikNU

521 kr.

De vigtigste forbedringer i denne udgave er: - De teoretiske perspektiver har fået deres eget kapitel - Det danske perspektiv og behandlingen af sikkerhedsspørgsmålene fylder mere - Og så er langt de fleste tekster i øvrigt helt nye Men ellers er det stadig de store IP-spørgsmål, der er i fokus: - Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig – får vi rivalisering eller samarbejde? - Hvilke værdier vil præge den internationale politik? - Hvilke former for konflikter og krige vil vi stå overfor i de kommende år? - Hvilken økonomisk orden, eller uorden, tegner sig? Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler International PolitikNU det faglige stof i et let og flydende sprog.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Tværfaglighed i socialt arbejde

150 kr.

I socialt arbejde er det et vilkår, at alvorlige problemer ofte er sammensatte problemer, der kræver belysning gennem flere forskellige fagligheder. Tværfaglighed er derfor en nødvendig overbygning på professionernes faglighed. Samtidig er det et krydsfelt, som er reguleret af mange love, regler og hensyn, der varierer mellem fag- og myndighedsområder. Det er derfor vanskeligt at få medtænkt alt i tværfagligt samarbejde, hvor hensyn og vurderinger også kan stå overfor hinanden. For at håndtere denne kompleksitet udvikles praksislogikker, dvs. hurtigtænkning, som gør det muligt i konkrete situationer at vurdere risiko, gennemføre tværfagligt samarbejde og træffe beslutninger. Praksislogikker er præget af både strukturelle forhold som lovgivning og organisering og af de professionelles personlige værdier og holdninger. I det tværfaglige samarbejde rummer de muligheden for hurtige hensigtsmæssige beslutninger, men kan også være medvirkende til at skævvride vurderinger og beslutninger. Praksislogikker må derfor gå hånd i hånd med den mere tidskrævende faglige analyse. Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

H.C. Andersen som kulturelt ikon

299 kr.

H.C. Andersen er et verdenskendt kulturelt ikon. Mennesker spejler sig i ham og hans værk og knytter den danske digter til steder, forestillinger og værdisæt. Både i og uden for Danmark begyndte de første mytedannelser om H.C. Andersens person og værk allerede i hans egen tid, og de er taget til i styrke og omfang gennem årene. H.C. Andersens samlede eventyr er i dag hos mange stadig en obligatorisk dåbsgave og en del af det, danskere forstår som en fælles kulturel identitet. Processerne, der har ført til Andersens enorme kulturelle indflydelse, er genstand for analyserne i denne bog, der viser, hvordan et kulturelt ikon skabes og forvaltes.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Verden efter 1914

715 kr.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

USA - historie og identitet

521 kr.

USA – Historie og identitet sætter fokus på USA’s historie, amerikanernes historiske bevidsthed og historiebrug. Samtidig handler den også om os; om vores egen historiske bevidsthed og vores egne forestillinger om USA og amerikansk historie. Bogen er inddelt i fem tematiske kapitler: - Utopi og virkelighed – om de nationale myter og skabelsen af en fælles identitet - Amerikas arvesynd – om slaveriet og dets følger frem til i dag - En nation af immigranter – om "smeltediglen" og den oprindelige befolknings placering i den nationale fortælling - "Frihedens værksted" – om det amerikanske politiske system - USA og den Globale Orden – om amerikanernes forståelse af USA’s rolle i verden  Fremstillingen er udstyret med et rigt udvalg af kilder og illustrationer samt arbejdsspørgsmål og opgaver, der motiverer og støtter elevernes forståelse af de centrale pointer og temaer. Bogen henvender sig både til elever på de gymnasiale uddannelser og til den generelt interesserede læser. Man kan vælge at læse bogen i sin helhed eller arbejde med udvalgte kapitler. Bogen er oplagt i samarbejdet med fx engelsk og samfundsfag og i forbindelse med opgaveskrivning. Denne 3. udgave af USA – Historie og Identitet er opdateret og udvidet betragteligt med helt nye afsnit, nye kildetekster og illustrationer, så bogen matcher de gældende læreplaner. De eksisterende fire kapitler har undergået en omfattende revidering, og et nyt kapitel om det amerikanske politiske system er tilføjet.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Slap af i kirken

89 kr.

Slap af i kirken er et børnekonfirmandmateriale med fokus på fordybelse. Materialet består af en vejledning og en elevbog. Slap af i kirken er udarbejdet til børn i alderen 9-12 år og udfolder ti kristne kernebegreber gennem fordybelsesopgaver, meditation og kreative aktiviteter.Mange børn oplever stress, angst og lavt selvværd, og kirken kan i den forbindelse tjene som et velfortjent pusterum.Elevbogen rummer opgaver, tegninger, tekster og meditationer til materialets 10 kapitler.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Informationskrig

240 kr.

Informationskrig er en væsentlig del af moderne krigsførelse, hvor information anvendes som våben og magtinstrument. Det er også en form for politisk krigsførelse, som indgår i et dynamisk samspil med statens fire klassiske magtinstrumenter: diplomati, information, militær og økonomi. Når en krigsførende part forsøger at påvirke kampviljen hos fjendens soldater eller befolkning, er der tale om en metode, der er lige så gammel som krigen selv. Moderne teknologi og globalisering har imidlertid forandret kamppladsen, så den ikke længere kun er et fysisk sted, hvor soldaterne kæmper. Kamppladsen befinder sig nu alle vegne. Og skellet mellem krig og fred udviskes i stigende grad. Der føres informationskrig ved hjælp af en lang række virkemidler – også i fredstid. I nogle tilfælde fungerer de sociale medier som distributionskanaler. Andre gange foregår påvirkningen også uden for det digitale domæne. Informationskrig – Påvirkning og propaganda i moderne krigsførelse giver en indføring i en række forskellige former for påvirkning, herunder propaganda, desinformation og konspirationsteorier. Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 blev en dyster påmindelse om, at information står helt centralt i vor tids krigsførelse. Et særskilt kapitel er derfor dedikeret til en undersøgelse af, hvilken rolle informationskrig spiller i russisk militærstrategi. Bogen henvender sig til studerende inden for samfundsvidenskaberne, Forsvarets uddannelser, journalistik og kommunikation – og andre med interesse for, hvordan påvirkning og propaganda præger den moderne virkelighed, vi befinder os i.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Medieanalyse, Medieteori og Medietemaer

875 kr.

MEDIEanalyse, -teori og -temaer består af tre værker, der præsenterer medieforskningens analysemetoder og teorier, og som sætter fokus på en lang række af de temaer, der ofte diskuteres i forbindelse med forståelsen af mediernes indflydelse. Medieanalyse  giver en analytisk og historisk forståelse af centrale enkeltmedier som fx film, dokumentar, radio, tv, blogs og tværmediale tekster.  Medieteori  kortlægger de aktuelt dominerende teorier, der sætter vores brogede mediekultur på begreb, fx kommunikationsteori, kognitionsteori, mediehistorie, deltagelses- og celebritykultur.  Medietemaer  undersøger på tværs af analysemetoder og teoretiske tilgange, hvordan man kan forstå aktuelle medietemaer som køn, sport, identitet, dannelse, underholdning, kultur og krig.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Pirana - Historiekanon 3

56 kr.

Pirana - Historiekanon 3 er det tredje af tre hæfter, der giver elever i grundskolens udskoling en indføring i de 9 sidste af 29 kanonpunkter i Undervisningsministeriets historiekanon. Hæftet er tænkt som et supplerende materiale, der på en sjov og anderledes måde kan give eleverne viden om nogle af de vigtigste begivenheder og personligheder i danmarks- og verdenshistorien.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Pirana - Historiekanon 2

56 kr.

Pirana - Historiekanon 2 er det andet af tre hæfter, der giver elever i grundskolens udskoling en indføring i 10 af de 29 kanonpunkter i Undervisningsministeriets historiekanon (fra Den Westfalske Fred til Systemskiftet 1901). Hæftet er tænkt som et supplerende materiale, der på en sjov og anderledes måde kan give eleverne viden om nogle af de vigtigste begivenheder og personligheder i danmarks- og verdenshistorien.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Empowerment i socialt arbejde

150 kr.

Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde empowering i det daglige sociale arbejde. Bogens udgangspunkt er imidlertid at det kan lade sig gøre – og at det kan give mærkbare effekter for den socialfaglige praksis. Afsættet for bogen er undersøgelser af, hvorfor det er så svært at arbejde empowering i det sociale arbejde, og på den baggrund formidles strategier til, hvordan de professionelle kan udvikle kompetencer til at udvikle en praksis, som bygger på inddragelse, deltagelse og ejerskab og fremdrift i eget liv. Bogen rummer således at væld af eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at øge samarbejdet mellem borgere og professionelle i det sociale arbejde på en måde, så borgerens perspektiv får mere magt og tyngde i beslutningerne om de sociale indsatser. De professionelle kan bruge bogen til at lære noget nyt, mens de er sammen med de borgere, som er deltagere i det sociale arbejdes hverdagspraksis. Til gavn og glæde for alle parter. Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Videnshistorie

150 kr.

I SLAGMARK #81 findes artikler om alt fra skibbrud til katekismer, fra selvmord til uddannelse i elektroteknik, dramatiske filosofiprofessorer og et mislykket astronomisk instrument. Samtidig spænder artiklerne over en periode fra 1500-tallet og frem til i dag. Fælles for dem alle er imidlertid, at de stiller spørgsmålet, hvordan viden skal forstås historisk. Viden har altid haft en plads i historiske undersøgelser. Siden årtusindskiftet er der imidlertid opstået en øget historisk refleksion over viden, dens opkomst og bevægelser gennem og påvirkning af samfundet. Under betegnelsen videnshistorie (history of knowledge; Wissensgeschichte; histoire de savoir; kunskapshistoria) er konturerne af et nyt forskningsfelt begyndt at vokse frem internationalt, og det er dette, vi ønsker at sætte fokus på med SLAGMARK #81. Opblomstringen af videnshistorie gælder også for Skandinavien. Med temanummerets artikler forsøger vi derfor også at udvide den skandinaviske diskussion om, hvad videnshistorie kan være, og hvad det kan bidrage med – især i en idéhistorisk sammenhæng. Derfor har vi valgt at samle bidrag fra både Danmark, Sverige og Norge, og fra idéhistorikere såvel som historikere. SLAGMARK #81 giver således indblik i forskellige måder at skrive videnshistorie på og synliggør dermed feltets tværvidenskabelige styrke og potentiale.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Xplore Geografi 7 Elevhæfte - 2. udgave

71 kr.

Xplore Geografi 7 Elevhæfte er et engangshæfte med centrale opgaver, forsøg og eksperimenter. Elevhæftet er inddelt i overensstemmelse med elevbogen og samler op på elevernes viden derfra. Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Desuden afsluttes hver kapitel i elevbogen med henvisninger til en række ikke-obligatoriske valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Forældre

213 kr.

Denne udgivelse handler om, i hvor høj grad forældre former de mennesker, deres børn bliver til: - Har forældres måde at tale med deres børn på betydning for børnenes ordforråd og generelle sproglige evner? - Kan forældre risikere at skabe sårbare børn, og senere voksne, hvis deres måde at opdrage på ikke ruster deres børn til modgang? - Hvor stor betydning har børns tidlige relationer til forældrene for deres senere relationer til andre mennesker i voksenlivet? Forskerne er rygende uenige om svarene på spørgsmål som disse, så der er lagt op til diskussion. Udgivelsen kommer omkring opdragelsesstile, genetisk arv, normeringer i daginstitutionen og meget mere. Forældrenes betydning for udviklingen bliver således belyst ud fra en række vidt forskellige psykologiske vinkler.Udgivelsen understøtter elevernes opfyldelse af de faglige mål i psykologifagets læreplaner på de gymnasiale uddannelser, ikke mindst at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger. Desuden giver materialet underviseren mulighed for at dække det meste af kernestofområdet udviklingspsykologi samt dele af det øvrige kernestof og supplerende stof. Forældre – hvor meget betyder de egentlig? stiller et spørgsmål, som kan give stof til eftertanke. For gymnasieeleven måske blandt andet over i hvor høj grad han eller hun er blevet præget af sine egne forældre. Som med så mange emner i psykologi kan man dermed kombinere det faglige med det personligt vedkommende.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Xplore Geografi 8 Elevbog - 2. udgave

399 kr.

Eleverne arbejder undersøgende Den nye udgave af elevbogen indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vækket deres nysgerrighed og motivation for indholdet. Eleverne træner naturfaglige metoder I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået. Xplore Geografi er et komplet system til 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnet, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 8. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Biologi 8 og Xplore Fysik/kemi 8. Systemet er opbygget med fokus på progression og sammenhæng i den naturfaglige undervisning fra 1. til 9. klasse. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs. Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Pirana - Lær med Quizzer København

56 kr.

Pirana - Lær med Quizzer København

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

USA

521 kr.

USA

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Kampen for det gode samfund

478 kr.

I bogen Kampen for det gode samfund præsenteres klassiske emner som demokrati, velfærdsstat og kristen næstekærlighed i kombination med nye vedkommende og debatskabende eksempler. For at give begreberne krop og liv indledes udgivelsen med tre danske livshistorier, en bondes, en arbejders og en akademikers. Udgivelsen sætter fokus på det danske samfund og indeholder samtidig et globalt perspektiv. Den giver tre særfaglige tilgange til emnet: historisk, samfundsfaglig og religionsfaglig og introducerer grundigt og præcist til fagenes begreber, metoder og teorier. Kampen for det gode samfund indeholder et tværfagligt temakapitel, Rigdom, fattigdom og ulighed, hvor de faglige tråde samles og kombineres. Bogen indeholder mange kilder, oversigter og små opgaver og understøtter de arbejdsformer og kompetencer som fagene kræver. Der findes forslag til udadvendte aktiviteter og ideer til træning af synopsisskrivning. Bogen er udarbejdet med henblik på anvendelse i enhver form for tværfaglige projekter, hvor fagene historie, religion og samfundsfag indgår, herunder KS-faggruppen. Desuden kan udgivelsen fungere som inspiration til temaer i enkeltfagene historie, samfundsfag og religion.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Discovering India

426 kr.

Engaging with the print and audio-visual material in ‘Discovering India’ will enable you to critically appreciate the contemporary complexity and diversity that co-exist within this fascinating country, and also to better appreciate your own culture by comparison. Inter-cultural intelligence and communication are key requirements for today’s global citizens. The material is multi-disciplinary and can be used within Personal & Social edutaion, Religious Studies, History, Geography, languages, ethics and citizenship. Through personal reading, writing and research, reflection and comparison, group acitivity, discussion and presentation you will also develop information literacy, critical and creative thinking, communication skills and team effectiveness - transferable attributes that will make you effective and production in life, learning and work in a globalised World.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

SLUK

249 kr.

Mere end nogensinde før er der brug for viden om, hvad de massive digitale mængder information betyder for vores hjerne og krop. Og ikke mindst hvordan vi beskytter vores helbred i en digital brydningstid. Den danske læge Imran Rashid har undersøgt, hvad det betyder for den fysiske og mentale sundhed at leve livet online og filtrere massive mængder data gennem hjernen. I bogen giver Imran Rashid sit bud på, hvordan du genvinder kontrollen over dit digitale liv og bruger tid på det, der er vigtigt for din sundhed og livskvalitet.    8 millioner mails åbnet. 2 mio. SMS?er afsendt. 309.375 Facebook likes. 96.756 Snaps. 52.836 tweets. 10.185 Instagram posts. Det er, hvad der skete i verden i løbet af de 10 sekunder, det tog dig at læse disse linjer. Den datamængde, der på daglig basis bliver skabt i det moderne samfund, er så stort, at det reelt set betyder, at 90 procent af al den information, der nogensinde er skabt i hele menneskehedens historie - startende helt tilbage fra hulemalerierne - er produceret indenfor de seneste to år.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Verdenshistorie 1, 2.udg.

471 kr.

Verdenshistorie 1 består af fem kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden. Læser du dem i sammenhæng, får du et overblik over verdens historie frem til ca. 1750. Hvert kapitel har en rød tråd, som gør de lange linjer og betydningen for nutiden nemmere at se. Kapitlerne starter med en tidslinje, der afspejler kapitlets indhold. Derefter følger beskrivelsen af et menneske, der med sin historie illustrerer periodens udvikling. Kapitlerne følger to spor i historiens gang. For det første periodernes centrale civilisationer og for det andet globaliseringens former frem til 1800-tallet. Begge dele handler om mennesker, og begge dele handler om nutiden. Historie læser man for at blive klogere på sin egen tid.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

The Nordic Secret

279 kr.

Folkeoplysningens historie i Danmark, Norge og Sverige. Hvordan blev de nordiske landes succes skabt? Hvad er dannelse? - How do societies go through major technological, economic and structural changes peacefully? The ways in which Denmark, Norway and Sweden went from feudal agricultural societies to industrialized democracies were exceptionally peaceful. In the process, they climbed from the bottom of the European economy around 1860 to the very top as of the 1930s and have remained prosperous and progressive ever since. Finland made a similar journey after 1918 in just 30 years. They also invented Scandinavian design and are often ranked among the world's happiest peoples. This book explores how they did it.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Medietemaer

300 kr.

MEDIETEMAER undersøger forholdet mellem medier og køn, sport, krig, fortællinger, historie og underholdning og analyserer mediebegivenheder og samspillet mellem medier og identitet, dannelse, demokrati, teknologi, kultur og fans. MEDIETEMAER giver med afsæt i en bred vifte af medieteoretiske og -analytiske tilgange baggrund for at forstå og arbejde med aktuelle debatemner i og om medierne. Bogen er et supplement til MEDIEANALYSE og MEDIETEORI.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Eklektiske analysestrategier

360 kr.

Komplekse problemstillinger kalder på eklektiske strategier. Klassiske lærebøger om samfundsvidenskabelige teorier er ofte inddelt således, at hvert kapitel repræsenterer én teoritradition eller ét forfatterskab. Denne bog sætter i stedet fokus på eklektisk analysestrategisk arbejde. Snarere end at præsentere og bearbejde enkeltstående teoridannelser viser bogen, hvordan teorikombinationer kan indløse komplekse problemstillinger. Bogens 10 kapitler præsenterer 10 forskellige eksempler på eklektisk analysestrategisk arbejde og giver indblik i de teoretiske og metodiske valg, som skal træffes, når man arbejder eklektisk. Bogen tilbyder en række eksempler på og diskussioner af, hvordan forskellige teoretiske ressourcer kan kombineres i problemorienteret forskning og projektarbejde.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Xplore Geografi 7 Elevhæfte 25 stk. - 2....

1.530 kr.

Xplore Geografi 7 Elevhæfte er et engangshæfte med centrale opgaver, forsøg og eksperimenter. Elevhæftet er inddelt i overensstemmelse med elevbogen og samler op på elevernes viden derfra. Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Desuden afsluttes hver kapitel i elevbogen med henvisninger til en række ikke-obligatoriske valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Xplore Geografi 7 Elevbog - 2. udgave

399 kr.

Kapitler i Xplore Geografi 7: - Lost - om kort - Jordens vejr (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7) - Vindblæst og vandskabt - Fra land til by - Det er bare vand (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7) - Den livgivende jord (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7) Eleverne arbejder undersøgende Den nye udgave af elevbogen indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vækket deres nysgerrighed og motivation for indholdet. Eleverne træner naturfaglige metoder I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået. Xplore Geografi er et komplet system til 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnet, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 7. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7. Systemet er opbygget med fokus på progression og sammenhæng i den naturfaglige undervisning fra 1. til 9. klasse. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs. Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven. Xplore Geografi 7 er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Xplore Geografi 9 Elevbog - 2. udgave

399 kr.

Kapitler i Xplore Geografi 9: - Den globale verden - Energi skal der til (tværfagligt emne med Xplore Biologi 9 og Xplore Fysik/kemi 9)  - Din fremtid i Danmark - Jordens udvikling (tværfagligt emne med Xplore Biologi 9 og Xplore Fysik/kemi 9)  - Jorden holder vejret - Bæredygtighed (tværfagligt emne med Xplore Biologi 9 og Xplore Fysik/kemi 9)  Eleverne arbejder undersøgende Den nye udgave af elevbogen indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vækket deres nysgerrighed og motivation for indholdet. Eleverne træner naturfaglige metoder I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået. Xplore Geografi er et komplet system til 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnet, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 8. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Biologi 8 og Xplore Fysik/kemi 8. Systemet er opbygget med fokus på progression og sammenhæng i den naturfaglige undervisning fra 1. til 9. klasse. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs.  Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven.Xplore Geografi 9 er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Følelseshistorie

150 kr.

Kan man dø af hjertesorg? Kan man stole på dem, der ikke kan rødme? Hvilken drivkraft har vrede? Hvad kan gravindskrifter fortælle os om sorg? Og hvilke følelser er forbundet med kapitalisme? Det er nogle af de spørgsmål, som dette temanummer af SLAGMARK søger at give svar på. De udvalgte artikler dækker kronologier fra antikken til i dag. Temaerne favner bredt. Vi kan læse om skam og skyld hos Paulus, slavers gravindskrifter i antikkens Kartago, Holbergs vrede komedier, den grundtvigianske museumssag mellem følelse og fornuft, kapitalisme som følelseshistorie og affekt som rationalitetskritik i Weimarrepublikken. Og så har vi talt med en hjertelæge om hjertets særlige forbindelse til følelserne. Ambitionen med dette temanummer er at introducere følelseshistorie til en bredere offentlighed. Både følelseshistorie i klassisk idéhistorisk forstand, men også den følelseshistorie, som rækker ud mod de naturvidenskabelige discipliner. For kan humaniora og naturvidenskab lære af hinanden i spørgsmålet om følelserne, og i givet fald hvad?

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Innovationsgrundbogen C-B

586 kr.

Innovationsgrundbogen C-B

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Sociologiske steder

521 kr.

Bogen skal inspirere gymnasieelever til at anvende sociologisk teori og metode på den virkelighed, de møder i deres liv. Sociologiske pointer skal ikke blot gennemgås i et klasselokale, men skal opleves i virkeligheden. Bogens kapitler er tematisk bygget op omkring konkrete fysiske steder, som enten kan ses som hverdagslige lokaliteter som f.eks. skolen eller byen, eller steder som f.eks. fængslet eller grænsebommen, som for nogen ligger mere fjernt. Hvert kapitel indledes med en essayistisk indledning, der både fungerer som tekståbner for de enkelte kapitler, men også giver et overraskende og nogle steder næsten karikeret billede af stederne. Formålet med de indledende essays er at vække til eftertanke. Resten af kapitlerne forsøger at skabe refleksion og forståelse for de pågældende steder gennem sociologisk kernestof relevant for det enkelte sted.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Mystik

342 kr.

Denne temaudgivelse sætter sig for at stimulere nysgerrighed og for at ”afmystificere” det religiøse fænomen mystik.Udgivelsens didaktiske mål er at formidle viden om det (underbelyste?) emne mystik. Mystikken vedrører de religiøse oplevelser, som har været med til at danne religionerne. Mystikken spiller en vigtig rolle i dag i postmoderne religiøsitet, men også uden for religionerne og i underholdningsindustrien. Udgivelsen fokuserer på følgende hovedtemaer: Mystik som fænomen Mystik som ritual og fortælling Mystik og kultur Mystik og videnskab.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Internationale Virksomhedscases

450 kr.

Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser. Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger i danske virksomheder, der opererer internationalt, kan den studerende afprøve den tillærte viden og dermed opnå en øget praktisk indsigt i de teoretiske internationale værktøjers muligheder og begrænsninger. Internationale virksomhedscases  vil derfor være et vigtigt supplement til de mere teoretiske lærebøger, og casesamlingen kan hjælpe de studerende med at omsætte teorier og modelværk til praktiske og realistiske anbefalinger til de respektive virksomheders øverste ledelse. Bogen indeholder udvalgte cases, som spænder fra OMX Copenhagen 25-virksomheder til mellemstore virksomheder, både reelle og fiktive, der muliggør inddragelse af en række problemstillinger i forhold til undervisningens faglige indhold, læringsmål og pensumlister. Bogen har derfor en relativ bred faglig temaramme, og der er lagt vægt på casenes instruktive karakter i en pædagogisk og praktisk sammenhæng. Internationale virksomhedscases  indeholder yderligere en lang række centrale og anvendelige værktøjer og modeller samlet i appendix samt en udvidet principdisposition for en international marketingplan samt henvisninger til opdaterede informationskilder om internationale markedsforhold. Herved opnår den studerende at få en samlet international værktøjskasse – der umiddelbart er klar til anvendelse. Bogen henvender sig især til internationalt orienterede undervisningsfag og uddannelser på bachelorniveau i lidt bredere forstand, bl.a. på en række HA-uddannelseslinjer, flere erhvervsakademiuddannelser samt HD-områder.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Megabyer

329 kr.

Megabyer er byer med over 10 mio. indbyggere.Det kræver meget at få megabyer til at fungere og udvikle sig. Udvikling er der nemlig brug for, fx i forhold til bæredygtighed og klima.Vedvarende energi, ren luft, grønne områder, genbrug, kollektiv trafik og mange cyklister er noget af det, som skal med i planerne for en god by.Bogen giver eleverne viden om megabyer, og hvordan vi kan udvikle bæredygtige byer.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Flugten til Europa

385 kr.

Flugten til Europa

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk

Rusland

248 kr.

Nyskrevet temabog med fokus på Rusland efter Sovjetunionens fald i 1991. Rummer kilder om de kaotiske tider under Boris Jeltsins samt ikke mindst om Vladimir Putins legitimering af et stadig stærkere greb om magten siden årtusindskiftet.  Når Ruslands præsident, Vladimir Putin, begrunder sin store politiske beslutninger, tager han ofte fat i to historiske forhold: 1) at Rusland og russerne skulle være noget særligt som følge af den kulturelle løbebane, hvor især den russisk ortodokse tro har formet russernes mentalitet gennem historien.  1) at Rusland med sin lange historie som den største europæisk-asiatiske aktør skal tale med tilsvarende stor vægt på den internationale scene. Udgivelsens første del tager fat i den lange russiske historie og har et særligt kildebaseret fokus på den tumultariske omvæltninger efter Sovjetunionens fald under det nye Ruslands første præsident, Boris Jeltsin. Udgivelsens anden del handler eksklusivt om tiden under Putin. Der er et særligt fokus på Putins brug af historien og en mulighed for at gå på opdagelse i Putins eget syn på samtid og historie gennem et rigt udvalg af Putin-kilder, som ikke tidligere har været trykt i en dansksproget sammenhæng. Udgivelsen rummer et fyldigt pædagogisk apparat med arbejdsopgaver til både grundtekst og kilder.

8800 Viborg
ons.
Plusbog.dk
Side:af 9