Humaniora

9.209
Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course

Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course

323 kr.

A lifetime's worth of expertise from one of the world's finest chefs.

8800 Viborg
i dag
Plusbog.dk
Flying Enterprise

Flying Enterprise

35 kr.

Kurt Carlsen og det skæve skib. En livshistorie fortalt af Bjarne Bekker. Udgivet 2011. 175 sider. Rigt illustreret.

5953 Tranekær
i går
Affective Ecocriticism

Affective Ecocriticism

380 kr.

Affective Ecocriticism

8800 Viborg
i går
Plusbog.dk
Writing the Welsh Borderlands in Anglo-Saxon England

Writing the Welsh Borderlands in Anglo-S...

247 kr.

An ambitious book which argues that the March of Wales, as it existed as a legally defined space in the period after 1066, had a long pre-history as a place of encounter and interchange from the early Anglo-Saxon period. It is argued that this frontier space was not inevitably a zone of ethnic conflict, but one where hybrid identities could exist. -- .

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Generic Instability and Identity in the Contemporary Novel

Generic Instability and Identity in the ...

647 kr.

Contemporary aesthetics is characterized by generic mixing on the level of both form and content. The barriers between different media and different genres have been broken down in all literary art forms, whether it be theatre, poetry, or the novel.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Lewis Carroll in Numberland

138 kr.

Lewis Carroll's books have delighted children and adults for generations, but behind their exuberant fantasy and delightful nonsense was the mind of a brilliant mathematician. This title explores the curious imagination of this man who filled his writings with problems, paradoxes, puzzles and teasing games of logic.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed...

199 kr.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret færdiggjorde i 2012 det enestående udgivelsesprojekt Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind, der omf atter hans samlede produktion.På grund af værkets omfang og høje samlede pris er udbredelsen forholdsvis beskeden, men takket være en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har Gyldendal fået mulighed for at udgive en billigudgave i 15 bind af Kierkegaards trykte værker. Prisen pr. bind er 199,95 kr. Billigudgaven er forsynet med sprog­lige kommentarer, der henvender sig til en bredere kreds af læsere. Den opgave er blevet udført af skrifternes hovedredaktør og billigudgavens udgiver, professor, dr. theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn.De to første bøger udkom i april 2015. Nu foreligger seriens 15. og sidste bind, der indeholder Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed / Den bevæbnede Neutralitet / Dømmer Selv! Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Et ordsprog i hånden

220 kr.

Denne bog er en vejledning og idébog til dig, der ønsker at arbejde med ordsprog i din klasse.  Indholdet knytter sig til den populære letlæsningsserie "Klog på ordsprog",udgivet af Turbine Undervisning, som primært henvender sig til 2., 3. og 4. klasse.   I fagformålet for dansk hedder det, at faget skal fremme elevernes historiske forståelse, og endvidere at eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders udtryksformer. Da ordsprog har eksisteret i sproget i mange år, samtidig med at vi stadig møder dem i daglig tale, vil det være ganske nærliggende, at de indgår som en del af både litteratur- og læseundervisningen. Med udgangspunkt i serien "Klog på ordsprog" samt denne idébog er det muligt at kombinere letlæsning og læsetræning med et fælles klasse-tema om ordsprog. I klassens fælles arbejde med bøger fra serien lærer eleverne, hvad et ordsprog er. De bliver ledt på sporet af ordsprogenes almen gyldige indhold, og med inddragelse af temaarbejde baseret på "Et ordsprog i hånden" får eleverne  en række redskaber, der kan berige deres selvstændige læsning af en teksttype, som stiller krav til såvel refleksiv som abstrakt tænkning.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Skriftlig eksamen i engelsk - stx og hf

359 kr.

Denne must-have bog ruster dine elever bedst muligt til mødet med den skriftlige eksamen i engelsk. Skriftlig eksamen i engelsk er beregnet til elever, der har engelsk på A- og B-niveau på STX og på B-niveau på HF.Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af eksamensformat, krav og mulige opgavetyper, og dine elever får en grundig gennemgang til genrerne essay, summary og discussion. Bagerst i bogen kan dine elever finde en værktøjskasse med tips om kommasætning og stavning, ordbøger og grammatikker og tekstanalytiske termer.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Skub på ordene

392 kr.

Ordkendskab er en af de vigtigste forudsætninger for god læseforståelse. Skub på ordene giver lærere, læsevejledere og lærerstuderende viden om ordtilegnelse og redskaber til at arbejde med ordkendskab i undervisningen på mellemtrinnet. Med bogen kan lærerne målrette undervisningen til elevernes behov. Først bliver de vigtigste begreber og tilgange til ordkendskab og ordkendskabsundervisning præsenteret. Derefter følger kapitler om direkte ordkendskabsundervisning, undervisning i morfologi og undervisning i at udnytte ordets kontekst. Til sidst viser et kapitel hvordan man kan få strategierne til at spille sammen ved at bruge en generel strategiramme. Skub på ordene indeholder derudover øvelser henvendt til lærerne hvor de blandt andet kan afprøve deres eget kendskab til ord og kontekstforståelse, samt læreraktiviteter der støtter forberedelsen af undervisning, og eksempler på individuelle og gruppebaserede elevaktiviteter.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Jakob Knudsen

189 kr.

I 2017 er det hundrede år siden forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen døde.  Samme år som han var indstillet til Nobels litteraturpris. Næsten alle kender hans morgensalme "Se, nu stiger solen af havets skød", som er en af de mest sungne salmer i Den Danske Salmebog. Jakob Knudsens tanker om natur og menneske - og om natur og kristendom " er spændende og værd at beskæftige sig med i en tid, hvor vi på så mange måder oplever det modernes sammenbrud. Jakob Knudsens tænkning er original og kompromisløs og forbinder klart grundtvigsk og luthersk kristendom. Afdøde professor K.E. Løgstrup betragtede Jakob Knudsen som "en af de betydeligste teologer, vi har haft i Danmark".Bogens hovedafsnit Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning rummer klare og perspektiverende analyser af centrale temaer i forfatterskabet. Bogens sidste del giver eksempler på, hvordan Jakob Knudsens tænkning i dag viser sig overraskende aktuel og vedkommende.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Faust, Romantic Irony, and System

425 kr.

Kierkegaard readers are familiar with his dogged polemicagainst Hegelianism, his critique of Friedrichvon Schlegel"s Romantic irony, and his visit to Schelling"slectures in Berlin. However, these are only a fewwell-known examples of a much deeper relation ofinfluence and inspiration. Kierkegaard read Germanfluently and was interested in many different authorsand thinkers from the German-speaking countries.The auction catalogue of his personal library revealsa wealth of works in German from a number of differentfields.Given his famous criticisms of the Hegelians,Schlegel, and Schelling, one might be tempted to believethat Kierkegaard was anti-German. But this isclearly not the case since he had high praise for someGerman thinkers such as Hamann, Lessing and Trendelenburg.The present work is dedicated to an explorationof Kierkegaard"s relation to different aspectsof Germanophone culture. Its goal is to gain a betterappreciation of the importance of his various Germansources for his thought. The points of contact are sonumerous that it can truly be said that if it were not forthe influence of German culture, Kierkegaard wouldnot have been KierkegKiaard and the Danish GoldenAge would not have been the Golden Age.Jon Stewart is Research Fellow at the Institute of Philosophyat the Slovak Academy of Sciences. He is the founderand general editor of the series Kierkegaard Research:Sources, Reception and Resources (Routledge), Texts fromGolden Age Denmark and Danish Golden Age Studies(both Museum Tusculanum Press).

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Fiktionsfri fiktion

198 kr.

Vi lever i en virkelighed, der forekommer mere og uvirkelig. Derfor er vi trætte af at læse historier om personer, der ikke findes. Vi længes efter at læse noget virkeligt og sandt. Karl Ove Knausgårds roman Min kamp er sand. Det har de fleste læsere fornemmet, og derfor har de læst den. Den handler om virkelige personer, oghandlingen er ikke opdigtet. Den er en fiktionsfri fiktion. Fiktionsfri fiktion af Hans Hauge er ikke blot en guide til Knausgård, men også til andre fiktionsfri fiktioner og fiktioner, der næsten er blottet for fiktion, faktuelle fiktioner, autofiktioner, friktionsfri fiktioner og "faking fictions". Udgangspunktet er bøger af danske, norske, svenske, russiske, tyske, franske, engelske og amerikanske forfattere.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Barbarism and Its Discontents

740 kr.

Barbarism and Its Discontents

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

York Notes Companions: Romantic Literatu...

148 kr.

York Notes Companions: Romantic Literature

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Long Shadow of Antiquity

209 kr.

The Long Shadow of Antiquity

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Just Good Friends Level 3

122 kr.

Award-winning original fiction for learners of English. At seven levels, from Starter to Advanced, this impressive selection of carefully graded readers offers exciting reading for every student's capabilities.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Corinne

148 kr.

Corinne

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Introducing Needs Analysis and English f...

434 kr.

Introducing Needs Analysis and English for Specific Purposes

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Naturtro

249 kr.

Gavn og glæde " Et filosofisk forsvar for naturligheden I sin bog fremsætter Gemynthe den forjættende påstand: Vor " menneskets "  natur er langt bedre end sit rygte. Så god er den, at den tilskynder os til at søge de bedst mulige livsbetingelser for os selv, vore medmennesker og for jorden som sådan. Læren om arvesynden er således et groft justitsmord på vor uskyldige natur, hvor kulturen giver naturen skylden for kulturens forbrydelser. Gemynthe fremsætter på sin joviale, let humoristiske og filsofiske facon den opfattelse, at det er nødvendigt at finde et fælles grundlag, uanset om vi er kristne, muslimer, budhister, jøder, hinduer, taoister, ateister eller socialister --- og medlemmer af en boligforening i udkanten af byen. I bogen finder læseren et overflødighedshorn af naturtro og faunisk inspiration, til livsudfoldelse og fauniske fællesskaber.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Letters of T. S. Eliot Volume 3: 192...

472 kr.

These are also the years in which Eliot published two sections of an exhilaratingly funny, savage, jazz-influenced play-in-verse - 'Fragment of a Prologue' and 'Fragment of an Agon' - which were subsequently brought together as Sweeney Agonistes.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Håndbog for superhelte 4: Ulven kommer

129 kr.

"En superhelt må aldrig afsløre sin sande identitet"  Byens farligste skurk, Wolfgang, har kidnappet borgmesteren og forlanger at få Den røde maske udleveret som løsesum. Han har længe ville have fat på Lisa, og nu har han endelig fundet ud af præcis, hvordan han skal gøre det. Lisa aner ikke, hvad hun skal stille op " skal hun redde sig selv eller overgive sig for at redde borgmesteren?    Hjælpen dukker op fra uventet kant. Spørgsmålet er bare, om Lisa kan stole på sine nye venner.    Dette er foreløbig sidste bind i eventyret om pigen med superkræfterne. Bogen er rigt illustreret og passer til aldersgruppen 6-10 år

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

All the Fun's in How You Say a Thing

287 kr.

Perfect for the general reader of poetry, students and teachers of literature, and aspiring poets, All the Fun's in How You Say a Thing is a lively and comprehensive study of versification by one of our best contemporary practitioners of traditional poetic forms.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Jane Austen's Letters

246 kr.

The fourth edition of Jane Austen's Letters incorporates the findings of new scholarship to enrich our understanding of Austen and give us the fullest view yet of her life and family. The biographical and topographical indexes have been updated, a new subject index has been created, and the contents of the notes added to the general index.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Ud af rimtågen - Komiske og kosmiske rim...

248 kr.

Der hænger en rimtåge over dansk lyrik.  Kun få har beskæftiget sig indgående med rimet i dansk poesi. Derfor mangler der klarhed omkring rimets særegne natur og dets poetiske potentialer. Mange har ment, at rimet blot er en begrænsende, klanglig spændetrøje, men sandheden er, at rimet kan være et frugtbart poetisk materiale, som på egen hånd fremtvinger, manipulerer og omfortolker betydning og skaber smuk poesi.  I denne bog forsøger Niklas Ilsted Smith at gennemlyse rimtågen ved at fokusere på rimets poetiske potentialer, og ved at afsløre, at der løber to poetiske rimspor gennem dansk lyrik " et komisk og et kosmisk.  Sporene forfølges op gennem litteraturhistorien hos digterne Jens Baggesen, H.C. Andersen, Tom Kristensen, Thorkild Bjørnvig, Dan Turèll samt i hiphopkonceptet Rap Slam Battles. Bogen er selvsagt fuld af rim. Med Turèlls ord: Blad og sé Blad og lé Her vil falde rim som sné

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Litterær komposition

248 kr.

I Litterær komposition beskrives de mønstre og principper, hvorefter en række kortere og længere litterære tekster er bygget op. De analyserede tekster er udvalgt fra klassisk dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk og romersk litteratur. Analyseresultaterne benyttes i hvert enkelt tilfælde som et skridt i retning af løsningen på et problem, texten eller forfatterskabet har rejst for den hidtidige litteraturforskning eller -kritik.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Reading for Today 5: Topics

471 kr.

Reading for Today 5: Topics

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Historie 9. Kommentarer og svar til kild...

335 kr.

Kommentarer og svar til kilder i Historie 9 knytter sig til Historie 9. Grundbog og er en vejledning henvendt til underviseren i historie.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Shakespeare's Dark Lady

148 kr.

Amelia Bassano Lanier is proved to be a strong candidate for authorship of Shakespeare's plays: Hudson looks at the fascinating life of this woman, believed by many to be the dark lady of the sonnets, and presents the case that she may have written Shakespeare's plays.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Skelhøj and the bronze age barrows of So...

399 kr.

Skelhøj and the bronze age barrows of Southern Scandinavia

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Letter

87 kr.

Letlæst serie til begynderundervisningen i engelsk.  Det sproglige niveau i bøgerne er tilpasset begynderundervisningen, mens indholdet er tilpasset mellemtrinnet med emner som familie, kammerater, skole, fritid, mobning, ferie, kærester  og skiferie.  Oplagt til den første selvstændige læsning på engelsk. Fantastisk flot illustreret af Pernille Lykkegaard.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Ny geografi 3

103 kr.

Ny geografi 1-4 er et komplet undervisningssystem til 7. og 8. skoleår. Systemet består af fire grundbøger, fire arbejdsbøger og fire lærerens bøger.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Førstehjælp

220 kr.

Førstehjælp er at hjælpe en person,der pludselig er blevet sygeller er kommet til skade.Læs meget mere om førstehjælp her i bogen. Lettal: 16 Bogen tilhører serien Fakta 2.Der findes frit tilgængelige opgaver til bogen på www.turbine-undervisning.dk

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Barnemeditasjonene I hjertet mitt (norsk...

220 kr.

Barna våre blir bombardert med informasjon, meninger og meldinger mer enn noen gang. Det skaper uro og usikkerhet hos mange barn, noe som igjen kan føre til stress, depresjon, angst og tristhet. Mange barn og unge i dag har disse utfordringene og plagene. Søvn, eller rettere sagt mangel på søvn, er et av de mest åpenbare tegnene på ubalanse hos barn. Generelt sover barn en time mindre i dag enn hva de gjorde for 25 år siden. Med denne boken kan du hjelpe barnet ditt med å finne den roen det trenger ved sengetid for å sovne. Bokens hovedfokus er kjærlighet. Boken hjelper deg også å lære barnet ditt viktigheten av selvtillit og egenkjærlighet, noe som vil gjøre det mulig for barnet å komme inn i en beroligende, reparativ søvn, med hjertet sitt fullt av kjærlighet. Alle barn ønsker å høre om foreldrene sin kjærlighet til dem.  Barnemeditasjonene I hjertet mitt setter fokus på den kjærligheten som dere allerede har, skrur opp for kjærlighets-språket deres, styrker barnet sin følelse av samhørighet, og understreker følelsen av kjærlighet til seg selv, egenverd, takknemlighet og empati.  Når vi sender barna våre til drømmeland med hjertet fullt av kjærlighet, får de ikke bare en deilig natt, men også en god begynnelse på neste dag, når lyset til morgendagen atter begynner å danse.I denne boka får du fire små fortellinger.I den første meditasjonen lærer barnet å fylle hjertet sitt med kjærlighet og kjenne på kjærligheten til seg selv. Jeg kan ikke få understreket nok viktigheten av, og kraften i, egenkjærlighet og egenomsorg.I den andre meditasjonen lærer barnet ditt om kjærligheten og forbindelsen mellom dere og kjærligheten dere har til hverandre, som foreldre, barn og familie. Den høyt elskede Lille kjærlighetsskyen presenteres i den tredje meditasjonen. Her lærer du barnet ditt at hver gang vi tenker på noen som vi savner, så sender vi kjærlighet til den lille skyen deres. I den fjerde meditasjonen lærer barnet ditt å dele kjærligheten sin til universet og dele den med de som er mindre heldige.Denne boken selges i mer enn 20 land. Etter hvert som flere og flere foreldre er desperate etter å hjelpe barna sine med å sove, finner de denne boken.  Hver natt sovner tusenvis av barn på kjærlighetsfjellet mens de fyller hjertene sine med kjærlighet. For noen familier har denne boken vært en avgjørende endring.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Ib ser en sur smatgris

205 kr.

Ib er i panik."Pas på den so, far!"Men far ler."Jeg har styr på den smatgris." Lix: 4Lettal: 10 Bogen tilhører serien Lydret 2.Der findes frit tilgængelige opgaver til bogen på www.turbine-undervisning.dk.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Legetøjstanker

275 kr.

I Legetøjstanker skal deltagerne forbinde konkrete legetøjsbilleder med almene temaer som fx smuk eller grim, levende eller ikke-levende. Derved lægges der op til filosofiske samtaler med udgangspunkt i noget genkendeligt. Er en dukke levende? Hvad afgør om noget er levende? Er en bold i bevægelse levende?  Hver deltager placerer på skift et legetøjskort i en cirkel afhængigt af, hvilke tanker den enkelte deltager gør sig. Undervejs visualiseres det, hvordan deltagerne gør sig forskellige tanker om de samme genstande og temaer.   Lejetøjstanker udgøres af 50 legetøjskort samt en vejledning. Fra 5 år.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Glorious American Essay

220 kr.

The Glorious American Essay

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Rhetoric of Women's Humour in Barbar...

395 kr.

The Rhetoric of Women's Humour in Barbara Pym's Fiction

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

AQA A Level Drama Play Guide: Antigone

213 kr.

This Play Guide is specifically written for A Level students who are studying Antigone as part of the AQA A Level Drama & Theatre specification. It provides structured support for Component 1: Section A - Drama and theatre.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Winter Wheat

220 kr.

Introduces Ellen Webb, who lives in the dryland wheat country of central Montana during the early 1940s. This title is about growing up, becoming a woman, mentally, emotionally, spiritually, and within the space of a year and a half.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Far from the Madding Crowd

132 kr.

This Norton Critical Edition is based on the 1912 Wessex edition, emended to correct errors which have crept into the text from the manuscript onward.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Listen Like You Mean It

132 kr.

Drawing from her own research sessions, as well as stories from and interviews with marriage counsellors, life coaches, filmmakers, podcast hosts and other real-life listening experts, Ximena Vengoechea shows us how to listen better so that we can all feel heard, connected and understood in a world that keeps getting louder and louder.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Modernism

237 kr.

Modernism

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Fyrsten

191 kr.

Bastian vil gerne være sammen med de ‘seje’ i skolen. I Bastians skole er det fodbold-drengene, anført af Viktor. Men hvordan gør man det, når ens grænser ofte bliver overskredet, og det er svært at sige fra? Og når man i virkeligheden har opdaget, at den, i de andres øjne, knap så seje dreng faktisk er rigtig interessant? Og hvordan kan det være, at dem man holder allermest af, er dem, man opfører sig allerdårligst overfor? Bastian kæmper med sig selv og sin dårlige samvittighed og vakler mellem rigtigt og forkert. Det er svært at være et ordentligt menneske!  Lix 21 OBS - forside og udgivelsesdato er midlertidige

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Graded Chinese Reader 500 Words - Select...

158 kr.

Graded Chinese Reader 500 Words - Selected Abridged Chinese Contemporary Short Stories

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Cyfres Amdani: Trysor Garn Fadryn

107 kr.

Cyfres Amdani: Trysor Garn Fadryn

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

An Analysis of Gayatri Chakravorty Spiva...

107 kr.

A classic postcolonial studies text, Spivak's 1988 essay argues that a core problem for the poorest and most marginalized in society (the subalterns) is that they have no platform to express their concerns and no voice to affect policy debates or demand a fairer share of society's goods. The women among them, says Spivak, are doubly oppressed.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Diverse

35 kr.

Norman Fairclough - Kritisk diskursanalyse. 1. udgave, 1. oplag, 2008. Aldrig brugt, som ny. 35 kr. (solgt) Anna Vibeke Lindø - Samtalen som livsform - et bidrag til dialoganalysen. 1. udgave, 2002. Aldrig brugt, som ny. 35 kr. Jan Scheuer - Indgange til samtaler. 1. udgave, 3. oplag, 2006. Overstregninger på ca 10 sider ellers fin stand. 25 kr. Fra røgfrit hjem, stået i kælder.

5260 Odense S
tor.

Ovid and Adaptation in Early Modern Engl...

259 kr.

This is the first collection to use adaptation studies in connection with other contemporary theoretical approaches in analysing early modern transformations of Ovid.

8800 Viborg
tor.
Plusbog.dk

Analyse af billedmedier - Gitte Rose (Re...

45 kr.

Analyse af billedmedier - en introduktion. Gitte Rose og H. C. christiansen (Red.) 2. udgave 2009, 3. oplag 2012. Pæn og velholdt bog - uden overstregninger eller æselører. Kun på omslaget er brugsspor. Forlaget Samfundslitteratur, 2009. Hæftet, 207 sider. Sendes gerne for købers regning.

9900 Frederikshavn
ons.

Jo på is

220 kr.

Jo er ny på is. Uf, se nu!  Av! Er du OK, Jo? Lix: 3 Lettal: 8 Bogen tilhører serien ABC-lydret A. Der findes frit tilgængelige opgaver til bogen på forlagets hjemmeside.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Carlyles at Home

204 kr.

The Carlyles at Home

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Studiebibelen

650 kr.

Studiebibelen 5 bind indbundet. Udgivet 1977. Skrevet på norsk men meget let læst (se foto). Stort set aldrig brugt, - står som ny.

5250 Odense SV
tir.

Ronni-Romario og Fodboldplaneterne - Jor...

292 kr.

Engang levede mennesker og rumvæsner adskilt. Nu samles de om fodbold. Ronni-Romario spiller 11-mandsfodbold på hold Jorden. Første kamp i Solsystemsmesterskabet skal spilles på hjemmebane, men kan holdet vinde mod rumvæsnerne fra Neptun, som er både ældre, hurtigere og stærkere end dem selv? Ronni-Romario og Fodboldplaneterne – Jorden mod Neptun er første bog i et rumeventyr om fodbold, holdånd og venskab. "Ronni-Romario og Fodboldplaneterne er universets fedeste fodboldbøger." – Robinio, 11 år

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Insectile and the Deconstruction of ...

434 kr.

The book defines, conceptualizes, and evaluates the insectile pertaining to an entomological fascination in relation to subject formation. It tracks the insectile across the archives of psychoanalysis, 17th century still life painting, novels from the nineteenth century to the present day, and post-1970s film

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Transnational Modernity in Southern Euro...

434 kr.

This book explores women's editorial and salon activities in Southern Europe and provides a comparative view of their practices.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Omars verden 5: Fantastisk raketaffyring

363 kr.

Rejs ud i rummet med OMAR!Omar og hans venner skal lave en raket* for at vinde konkurrencen. Men nogen prøver at ødelægge det hele!Bogen indeholder:Otte fisk i vandpytter (VIRKELIG uheldige fisk)Sodavands-EKSPLOSIONER!En raketforsker med det største SMIL, du kan forestille digNogle tossede trillingerEn eller to SUPERMISSIONER.*100% ikke drevet af prutbenzin. Kun prut.Femte bog i den supersjove serie om Omar og hans mange eventyr.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Elizabeth Gaskell

200 kr.

This augmented edition of Patsy Stoneman's pioneering Elizabeth Gaskell presents the original 1987 text unchanged (apart from bibliographical updating) together with an extensive new 'Afterword' surveying Gaskell criticism over the last twenty years. -- .

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Freud's Adolescence

373 kr.

In Freud's Adolescence, Florian Houssier looks at the early years of the Father of Psychoanalysis and considers how his personal experiences shaped his later work. Including excerpts from many letters written by Freud, this volume allows a rare glimpse into the inner thoughts and emotions of one of his generation's greatest minds.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Passion simple

132 kr.

Passion simple

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Side:af 100