Praksisfilosofi

Praksisfilosofi

200 kr.

Faglig refleksion på tværs af professioner. Carsten Pedersen. Hardback, 412 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Pædagoger, lærere, socialarbejdere, sundhedsprofessionelle - alle der har med mennesker at gøre i deres arbejde - kender det. Man har netop befundet sig i en vanskelig og måske konfliktfyldt arbejdssituation. Tankerne kører rundt i hovedet på en. Man har en klar fornemmelse af, at situationen med fordel kunne have været håndteret anderledes. Men hvad skete der egentligt? Og hvad var i og på spil? Denne bogs grundide er, at sådanne situationer er guld værd. De er porten til såvel faglig som organisatorisk udvikling – ligesom de kan udgøre et fælles sagligt grundlag for arbejdet på tværs af fagområder og professioner.

Valby·19. mar.·

Projektarbejdets Kompleksitet

Projektarbejdets Kompleksitet

75 kr.

Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen. 2013. Softcover, 268 sider. Helt ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Det kræver mange forskellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse: Du skal være kompetent inden for dit faglige felt. Du skal kunne arbejde kritisk og konstruktivt. Du skal kunne formulere relevante problemstillinger og se muligheder og løsninger på den kompleksitet, der fylder mere og mere. Du skal kunne sætte din viden på spil, uddybe og kvalificere den, og endelig skal du kunne samarbejde med andre. På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekter.Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de studerende ikke klædt tilstrækkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet. Mestring af projektarbejdets kompleksitet handler om at skabe gode faglige, samarbejdsmæssigeog læringsrige processer i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder. I denne bog om Projektarbejdets Kompleksitet får du indsigt i og værktøjer til at håndtere en række udfordringer i projektarbejdet. Du får dermed styrket dine projektkompetencer og bliver klædt på til at: • Forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet • Skabe meningsfulde projektmøder • Forstå og håndtere faglige og sociale konflikter • Forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet • Lave en arbejdsplan for projektet • Arbejde kreativt med projektets muligheder • Arbejde akademisk med faglige tekster • Følge op på din egen læring Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som arbejder med problemorienteret projektarbejde, men er også relevant for praktikere, der ønsker at skærpe kendskabet til og blive bedre til at forstå og håndtere projektarbejdets kompleksitet.

Valby·8. jan.·

De første 100 dage - Succes som Leder i nyt job

De første 100 dage - Succes som Leder i nyt job

100 kr.

Lars Bo Hansen. Softcover, 204 sider. Helt ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. De første 100 dage er altafgørende for den nye leder, uanset om det er første eller sjette gang, man tiltræder et lederjob. Og samtidig er de fuldstændig umulige at gøre perfekte, da man som nyudnævnt befinder sig i en midlertidig tilstand af inkompetence. Hvordan man kan navigere i dette minefelt, giver Lars Bo Hansen en lang række bud på i denne nye og opdaterede udgave af hans bog, som henvender sig til den nyudnævnte leder på alle niveauer af en organisation. Bogen præsenterer de udfordringer, den nye leder står over for. Den giver specifikke anbefalinger baseret på interview med fremtrædende skandinaviske ledere, blandt andre Mats Jansson, Jacob Axel Nielsen, Harald Børsting, Fritz Schur og Jan Stig Andersen. Nogle af de indledende råd lyder: Sæt holdet, læg strategien, skab tidligere sejre og afstem forventninger. Hvert råd gennemgåes og forklares, og der trækkes på en eller to cases undervejs - og der henvises løbende til andre lederes erfaringer. Desuden finder man gode råd til, hvad man ikke må bruge de første 100 dage på: endeløse to-do lister, skynde sig at beslutte for meget, se stresset og presset ud eller tale om den virksomhed, man kommer fra. Professor Steen Hildebrandt anmeldte bogen for Børsen, da den udkom første gang: "Det er en fin, overskuelig og kompetent bog, der indeholder masser af praktiske råd, som jeg i høj grad vil anbefale den nye leder at tage med sig ind i det nye job."

Valby·9. okt. 2023·

Potentialeledelse

Potentialeledelse

120 kr.

Søren Barlebo Rasmussen. Softcover, 325 sider. Helt ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Ledere i fagprofessionelle organisationer skal til at fokusere mere på morgendagens kvalitet. Man skal derfor kunne lede, så man slipper organisationens potentiale fri. Kun ved at udløse det fælles potentiale, faglige ildsjæle har, når de er topmotiverede og topengagerede, kan man virkelig løfte den faglige kvalitet. Samtidig er det stadigt vigtigere at lave strategisk ledelse, så organisationens samlede kvalitetsbrand kan konkurrere på internationalt niveau. Strategiske valg og fravalg skal der til sammen med svære prioriteringer, som kun kan besluttes af en stærk og handlekraftig ledelse. Der skal altså på samme tid både være frirum til ildsjælene og ske en masse ledelsesmæssige prioriteringer. Dette strategiske dilemma er afgørende at kunne håndtere, uanset om man er en videregående uddannelsesinstitution, et hospital, en privat forskningsbaseret virksomhed eller en professionel serviceorganisation (advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører osv.). Potentialeledelse - om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer er en praktisk brugsbog for ledere, der hver dag arbejder med denne udfordrende strategiske ledelsessituation. Bogen indeholder mange cases, redskaber, modeller og praktiske erfaringer.

Valby·9. okt. 2023·

De onde og de dumme

De onde og de dumme

50 kr.

Softcover, 224 sider i god stand. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. »De onde og de dumme« handler om den mest ud-bredte form for mobning på arbejdspladsen, nemlig når chefen udøver psykisk chika-ne mod sine medarbejdere. • Hvad gør destruktive ledere? • Hvordan opleves det at være offer? • Hvad kan ofret gøre? • Hvad skal pårørende og kolleger vide? • Hvorfor har sundhedsskade-lige ledere råderum? Bogen henvender sig først og fremmest til ofrene for en destruktiv leder. Men bogen bør også læses af deres familier og kolleger - og i øvrigt af dem, der mener, at chefer, som ødelægger deres medarbejdere, skal væk fra alle lederposter. Anne-Grete Jelstrup, 53 år, har gennem det meste af sin voksne tilværelse arbejdet på forskellige poster i fagbevægelsen.Var bl.a. i 15 år til-lidskvinde på Den Kgl. Porce-lainsfabrik. 1 dag underviser hun indvandrere i arbejdsmarkedsforhold. Hans-Otto Loldrup, 54 år, var gennem 15 år redaktør i fagforening. Har siden 1996 drevet eget forlag med ud-givelser især inden for sundhedsområdet.

Valby·19. aug. 2023·

Slå den røde Dronning

Slå den røde Dronning

120 kr.

Dansk virksomhedsledelse i Kina. Softcover, 242sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. I 1994 blev Humphrey Lau første gang sendt til Kina for Novo Nordisk, og selv om han er født i Kina, er han opvokset på Amager. Med den udefrakommendes, men dog indfødtes, øjne kigger han på Kina, på landets mægtige størrelse og ufattelige muligheder, på de interne forskelligheder i landet og på de kulturelle særheder, der gør det svært at komme fra Vesten og opbygge virksomheder. Humphrey Lau fortæller om, hvorfor det kan betale sig at glemme alt om janteloven, forstå hvad ”godt nok” egentlig betyder i Kina - og om hvordan gårsdagens, dagens og morgendagens perspektiver sagtens kan eksistere side om side, når bare landet er stort nok. Han fortæller om oplevelser og erfaringer med at etablere og lede en dansk virksomhed i Kina, om at udvikle og implementere den rigtige strategi, om at vinde markeder og mennesker i et spændingsfelt mellem forskellige kulturer og virkelighedsopfattelser. Bogens forord er skrevet af Steen Riisgaard, bestyrelsesformand og tidligere administrerende direktør for Novozymes A/S.

Valby·16. aug. 2023·

Få beskedNår der er nye resultater i Ledelse og forretningsudvikling

Lup med søgeord i
Bøger til Serviceøkonom uddannelsen,

Bøger til Serviceøkonom uddannelsen,

250 kr.

Anatomy of a Trend, Henrik Vejlgaard. ISBN: 978-1-939235-04-6 Pris: 70 kr. ? Øverste kant af bogen har været i kontakt med vand og er derfor skadet, dog er teksten ikke berørt. (Se billede) Intercultural compentencies, Helen Duus Møllerskov 1st edition, 2nd print run. ISBN: 978-87-412-6054-9 Pris 100 Kr. Mastering Hospitality Management, Søren Brøns-Poulsen & Kim Michael Mylin. ISBN: 978-87-93007-12-3 Pris 350 Kr. Marketing Management: A Relationship Approach, Svend Hollensen. Third Edition ISBN: 978-0-273-77885-1 Pris: 250 Kr. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. Fitzsimmons, Fitxsimmons & Bordoloi. Eight Edition. ISBN: 978-1-259-01065-1 Pris: 300 Kr.

Malmö, Sverige·24. nov. 2022·

Konflikt og kontakt

Konflikt og kontakt

120 kr.

Konflikt og kontakt - om at forstå og håndtere konflikter Forfattere Else Hammerich & Kirsten Frydensberg Forlagets beskrivelse Ny revideret udgave. Udgivet i samarbejde med Center for Konfliktløsning. Konflikt og kontakt er en praktisk håndbog skrevet til alle dem, som i deres arbejde har med mennesker ? og konflikter ? at gøre: undervisere, ledere, læger, sundhedspersonale, socialrådgivere, sagsbehandlere, præster, pædagoger og mange andre. Den røde tråd i bogen er den klassiske ikke-volds tradition samt nyere freds- og konfliktforskning. I denne nye udgave er der et afsnit om Breivik og terrorsagen fra Norge. Konflikt og kontakt er en både pluralistisk og pragmatisk bog, der tillige henter inspiration fra retorik, kommunikation, psykologi, sociologi og filosofi. Bogen arbejder med spørgsmål som: * Hvordan optrappes en konflikt? * Hvordan afspændes en konflikt? * Hvordan tackler man interkulturelle konflikter? * Hvordan kan man skabe et arbejdsmiljø, der kan rumme og bruge konflikter?

Søborg·18. nov. 2022·

Glade Chefer

Glade Chefer

100 kr.

Iver R. Tarp & Trine Wiese. Hardback, 168 sider. Ubrugt, som ny. Sendes gerne, porto = 45 kr. MobilePay. ?Glade Chefer er et fantastisk initiativ. Et tiltrængt initiativ!? Sådan skriver Maarten van England, topchef i ISS Facility Services A/S, i forordet til Glade Chefer. I bogen tager topchefer ? fra hver deres hjørne af dansk erhvervsliv ? bladet fra munden og sætter ord på, at glade chefer er vejen frem, hvis en virksomhed skal blomstre og udvikle sig. Glæde bygger bro i relationer mellem mennesker, og chefer med let til smil og en selvironisk distance skaber positiv udvikling. Få svar på, hvor arbejdsglæden begynder. Se et bud på den ultimative cheftest. Læs om at tage barske beslutninger med ro i maven og om uenighed, der giver udvikling og plads til glæde. Få værktøjer, idéer og inspiration til et glad liv som chef ? til glæde for medarbejdere, kolleger og familie. Har du et ønske om en gladere hverdag, om at nå dine mål med glæde som chef eller som kommende chef, så er Glade Chefer bogen. Læs Glade Chefer, og lad dig inspirere til et gladere liv!Få værktøjer, idéer og inspiration til et glad liv som chef ? til glæde for medarbejdere, kolleger og familie. Har du et ønske om en gladere hverdag, om at nå dine mål med glæde som chef eller som kommende chef, så er Glade Chefer bogen. .

Valby·15. nov. 2022·

Det sikre Vækstmarked

Det sikre Vækstmarked

100 kr.

Claus Nordahl Petersen. Softcover, 288 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 45 kr. MobilePay. Mens virksomhederne til stadighed leder efter nye markedsområder, der kan indtages, ligger den offentlige sektor som den største og mest stabile enkeltsektor nærmest uudnyttet hen. Erkendelsen af at den offentlige sektor skal håndteres specielt er ganske vist stigende, og brugen af b2g (business to government) som begreb er eksploderet. Men hvordan den skal håndteres står for mange virksomhedsledere stadig hen i det uvisse. Denne bog giver svar herpå. .

Valby·3. jan. 2023·