Diverse studiebøger

Diverse studiebøger

1 kr.

Studiebøger, Diverse, emne: organisation og ledelse Diverse studiebøger sælges. Alle i god stand og uden overstregninger, med mindre andet er angivet: "Introduktion til markedsføring på sociale medier" - Halfdan Moth Timm, Alberte Hall og Kenneth Dosanjh. Pris: 150 "Human Resource Management 3rd edition" - Jonathan Crawshaw. Pris: 400 "Dansk Privatret HA og HD" - Annette Kronborg m.fl. Pris: 100 (der er en smule overstregninger i enkelte kapitler) "Qualitative Research in Marketing and Management" - Chris Hackley. Pris 200 "Contemporary American society" - David Nye. Pris: 200 "Consumer Behavior 7th ed" - Michael Solomon m.fl. Pris: 400 "Analysis of Quantitative Survey Data" - Jan Moller Jensen. Pris: 100 "English sentence analysis" - Carl Bache. Pris: 150 Alle bøger kan sendes på købers regning, eller overleveres fysisk i Odense :)

Odense C·tor.·

Ny
Obligations ret

Obligations ret

200 kr.

2 bøger Bog 1 4. udgave 6. oplag Jurist og Økonom-forbundets Forlag Printet i Danmark i 2015 ISBN 978-87-574-1231-4 Omslag: Morten Højmark 295 sider Få overstregninger kun i de første 16 sider Næsten ny ------------------------------------ Bog 2 4. udgave ved Torsten Iversen 5. oplag Jurist og Økonom-forbundets Forlag Printet i Danmark i 2015 ISBN 978-87-574-2108-8 Omslag: Bo Helsted 376 sider Få overstregninger kun i de første 16 sider Næsten ny ------------------------------------------------- Prisen er pr. bog Prisen er fast Spørgsmålet om prisforhandling bliver ikke besvaret

Viby J·tor.·

Ny

Få beskedNår der er nye resultater i Studiebøger

Lup med søgeord i
Sanseintegration hos Børn

Sanseintegration hos Børn

100 kr.

A. Jean Ayres Softcover, 293 sider i fin stand - Ingen tilskrivninger eller highlightede sætninger. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. "Sanseintegration hos børn" er en hjælp til alle, der arbejder med børn, der har sanseintegrative udfordringer. Men hvad er egentlig sanseintegration? Denne bog skærer helt ind til benet og forklarer både sanseintegrationsteorien, behandlingsformer og de udfordringer der følger med, hvis man har et barn med sanseintegrative dysfunktioner. Bogen her er altså forståelig for alle, hvilket gør den særligt god for forældre. Den kan dog også sagtens bruges af praktikere, som f.eks. pædagoger, læger, lærere, psykologer, fysioterapeuter og lign.. "Sanseintegration hos børn" er til alle, der har at gøre med børns mototik, indlæring og adfærd og sammenhængen mellem disse ting.

Valby·6. jul.·

Sygepleje Trin 2

Sygepleje Trin 2

300 kr.

Sygepleje Trin 2 Af Birgitte Blicher Pedersen, Birtha Petrea Hansen, Kirsten Halskov Madsen, Britta Fuhlendorff, Birgit Refsgaard Iversen, Pernille Bak Skouenborg, Anne-Lisbeth Pedersen, Else Lykke, Jeanette Finderup, Lone Thorsted, Erica Grainger, Malene Holmgaard Møller, Irene Sommer, Karin Fenger Ellekrog, Lene Røge Aagaard, Tine Nørgaard Bentzen, Berit Pedersen Haa, Jeannette Thierry Andersen, Ulla Margrethe Kehlet, Inger Skov Halgård, Karin Larsen, Susanne Ammitzbøll Rasmussen, Annette Eriksen, Metha Frøjk, Sussi Egelund Schmidt, Mona Østergaard Meistrup, Trine Dam ISBN: 978-87-628-1181-2 1. udgave 2. oplag 587 sider Printet i 2014 Forlag: Munksgaard Helt ny, med kun få overstregninger på én side Prisen er fast Spørgsmålet om prisforhandling bliver ikke besvaret

Viby J·6. jul.·

Sår og Sårbehandling

Sår og Sårbehandling

120 kr.

Susan Bermark & Britta Østergaard Melby. 2017. Indbundet, 400 sider.Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Sygeplejersker står ofte over for patienter med forskellige typer af sår. Der er endnu ingen stor lærebog med fokus på den sygeplejemæssige side af sårbehandling, men det er der nu. Susan Bermark & Britta Østergaard Melby er begge sygeplejersker med stor erfaring i sårbehandling, og begge er ansat på Videncenter for sårheling på Bisbebjerg Hospital. De to har samlet et hold eksperter, som har skrevet en stor grundbog om sår. Bogen består af 24 kapitler, hvor redaktørerne har prioriteret dels den generelle beskrivelse af huden og de enkelte sårtyper samt den nyeste evidens og viden indenfor sårheling. Vurdering af den enkelte type sår tager udgangspunkt i ”sårvurderingstrekanten” som er et gennemgående værktøj til at beskrive forskellige typer af sår. ”Sår og Sårbehandling” starter med en beskrivelse af huden og dennes pleje, og den fortsætter med den generelle sårhelingsproces samt vurdering og evaluering af hele processen. De enkelte sårtyper beskrives og behandlingsmulighederne ridses op. Mange patienter med sår har smerter i relation til såret, og derfor er der også et kapitel om smerter, smerteudredning og behandling. Ligeledes kommer bogen ind på de psykologiske aspekter ved det at have sår samt hvordan ernæring f.eks. kan have stor betydning for patientens heling. ”Sår og Sårbehandling” tager hånd om alle aspekter ved den sygeplejemæssige side af sårbehandling. Grundbogen er til sygeplejestuderende, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Den kan også være relevant for andre sundhedsuddannelser såsom fysio- eller ergoterapeuter, der er vigtige samarbejdspartnere inden for området.

Valby·5. jul.·

Bøger til pædagoguddannelsen

Bøger til pædagoguddannelsen

850 kr.

Tæt på pædagogik i dagtilbud - Der er 29 sider hvor der er overstregninger på. - Den er købt fra ny af mig! Nypris 380,- Denne pris: 300,- Undersøgelser med børn - (SOM NY / ingen overstregninger) - Den er købt fra ny af mig! Nypris 225,- Denne pris: 180,- Køn seksualitet og mangfoldighed - (SOM NY / ingen overstregninger) - Har bundet den ind i klart bogbind - Den er købt fra ny af mig! Nypris 298,- Denne pris: 250,- Skriv opgaver på pædagoguddannelsen - (SOM NY / ingen overstregninger) - Den er købt fra ny af mig! Nypris 229,- Denne pris: 200 Køb alle samlet: 850,-

Korsør·5. jul.·

Pædagog bøger

Pædagog bøger

1 kr.

Jeg sælger disse bøger til pædagoguddannelsen. Prisen står på billederne. Empiriske undersøgelser og metodiske greb - grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser. Samfundet i pædagogisk arbejde - et sociologisk perspektiv. Opsporing og underretning i dagtilbud. Perspektiver på leg. Bedre møder på tværs - facilitering, processer og beslutninger. Det dobbelte blik - se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner. Samskabelse og capacity building - i den offentlige sektor. Tilværelsens fortællinger - tilegnelse og anvendelse. Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og læring. Hvad er det, vi kan - professionsidentitet pg handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken. Lige muligheder - om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. Elba lærer om tissemænd og tissekoner - et bidrag til udviklingen af sunde og velfungerende mennesker.

Odense M·3. jul.

Immuninflammatoriske Sygdomme

Immuninflammatoriske Sygdomme

100 kr.

Søren Freiesleben. Indbundet, 191 sider. Som ny - Ingen tilskrivninger eller highlightede sætninger. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Denne bog sammenstiller nogle hyppigt forekommende immuninflammatoriske sygdomme, som tilhører flere forskellige lægelige specialer, og som alle behandles med biologiske lægemidler. Udviklingen af biologisk behandling breder sig hastigt til en lang række immuninflammatoriske sygdomme inden for mange lægelige specialer, hvilket kalder på en tværfaglig indsats. Dette afspejles i bogens ide og opbygning, og specialerne sammentænkes her for første gang i en dansk bog. Bogen henvender sig til alle læger og medicinstuderende med speciel interesse for immuninflammatoriske sygdomme, bl.a. reumatiske sygdomme samt visse tarmlidelser og hudsygdomme, herunder psoriasis. Bogens bidrag er fra førende danske forskere inden for de respektive specialer.

Valby·2. jul.·

Basisbog i Fysioterapi

Basisbog i Fysioterapi

75 kr.

Hans Lund m.fl. Indbundet, 485 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Basisbog i Fysioterapi er den første samlede danske fremstilling af de temaer, der tegner fysioterapi som fag og profession. Bogen er skrevet af en bred vifte af forfattere, og den er inddelt i fire hovedtemaer: grundlag for fysioterapifaget, grundlag for kvalitet i klinisk praksis, den fysioterapeutiske arbejdsproces og samfund og perspektiver. Inden for hvert af de fire områder præsenteres de nødvendige teorier og kundskaber, som ligger til grund for udøvelsen af fysioterapi. Den primære målgruppe er studerende på fysioterapeutuddannelsen, men også fysioterapeuter i efter- og videreuddannelsesforløb vil have stor glæde af en samlet fremstilling af fysioterapiens teoretiske og praktiske grundlag. Alle andre fysioterapeuter, som ønsker en opdateret gennemgang af fagets redskaber og udvikling, kan også have god gavn af bogen. Gennem beskrivelser af både det praktiske, det teoretiske og det videnskabelige grundlag præsenterer Basisbog i Fysioterapi en sammenhængende ramme for fysioterapiprofessions virke og understøtter således udviklingen af den faglige identitet.

Valby·2. jul.·

Bøger til kommunikation og markedsføring

Bøger til kommunikation og markedsføring

50 kr.

Neuromarketing af Stephen genco, Andrew pohlmann, Peter steidl. Design brand identity, alina wheeler. Digital marketing, Dave chaffey og Fionia ellis-chadwick. Writing for journalists, Wynford. Dont make me Think, Steve krug. Rekruttering i et narrativt perspektiv, Jens Henriksen. Marketing management, Philip kotler, Kevin Lane Keller, mairead brady m.f. The principles og beautiful web design by Jason beaird. Modern britain, developments in contemporary British society af Jan Erik mustad m.f The psychology book. Introduction to communication studies af John fiske. Intercultural communication af adrian holliday, Martin hyde og John kullman

Haderslev·2. jul.

Side:
af 21