1/9
4400 Kalundborg

Koi karper

1.234 kr.

Der er kørt karantæne på fiskene 1dags Kp kur og 3uger. med salt 0,5% så fiskene er sunde og raske Søgeord- koi koier koi'er karpe karper koikarpe koi karpe karber koikarper koi karper fisk koifisk koi fisk have havedam dam koidam havebassin bassin koibassin japan japanske vand