Billede 1 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 2 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 3 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 4 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 5 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 6 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 7 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 8 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 9 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
Billede 10 - Zeiss Ikon Ikonta 6x9 kamera
1/10