Sundhedsfagligt/-videnskabeligt

7.392
Black, Listed

Black, Listed

138 kr.

A groundbreaking book celebrating the words and phrases that by choice or by circumstance define the Black British experience.

8800 Viborg
i dag
Plusbog.dk
Young Athletes, Couch Potatoes, and Helicopter Parents

Young Athletes, Couch Potatoes, and Heli...

675 kr.

Young Athletes, Couch Potatoes, and Helicopter Parents

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Practical Physiotherapy for Small Animal Practice

Practical Physiotherapy for Small Animal...

512 kr.

Practical Physiotherapy for Small Animal Practice provides a concise and accessible introduction to physiotherapy that demonstrates its benefits to both veterinary patients and practitioners.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Sabina Spielrein and the Beginnings of Psychoanalysis

Sabina Spielrein and the Beginnings of P...

434 kr.

Sabina Spielrein and the Beginnings of Psychoanalysis joins the growing field of scholarship on Spielrein's distinctive and significant theoretical innovations at the foundations of psychoanalysis and serves as a new English language source of some of Spielrein's key works.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Viden om verden

Viden om verden

440 kr.

Antropologien har i mange år været centralt placeret i udviklingen og brugen af nye teorier og metoder inden for human- og samfundsvidenskaberne. I Viden om verden demonstrerer en række danske forskere, hvordan generel antropologisk viden bliver til gennem en analyse af konkrete sociale forhold. Viden om verden kompletterer den stærkt roste Ind i verden (2003) - også redigeret af Kirsten Hastrup - der viser, hvordan afsættet for den antropologiske viden er et konkret personligt engagement i andre menneskers liv i form af det etnografiske feltarbejde. I Viden om verden er tyngdepunktet forskudt fra metoden til resultaterne, og dermed fra det personlige engagement i felten til det almene vidensudbytte. Den proces, hvormed man kommer fra det empiriske materiale til en egentlig videnskabelig viden, er en analytisk proces. Bogen viser, hvordan denne foregår i praksis i et teoretisk ræsonnement over det konkrete empiriske materiale. Resultatet af analysen er en viden af almen karakter om f.eks. socialitet, solidaritet, handling, intentionalitet, modernitet - for blot at nævne enkelte overskrifter på bogens kapitler. Bogen afsluttes med en diskussion af selve det vidensbegreb, der driver den antropologiske forskning, og det vises, hvordan viden om verden også er en viden i verden - dvs. en virkningsfuld del af samfundet. Viden om verden er redigeret af Kirsten Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Bogens 20 bidrag er alle skrevet af antropologer tilknyttet danske universiteter og forskningsinstitutioner.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Creativity and Perversion

369 kr.

This is the best single account of the psychoanalysis of creativity, pseudo-creativity and the perverse mind. The author explores art, film and literature to show the relations between true creativity and the artful universe of the pervert.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Evidence-based Care for Breastfeeding Mo...

409 kr.

Promoting breastfeeding is a major public health goal and women need the support of their midwives and health visitors to give their babies the best start in life. This evidence-based new edition addresses all the updated UNICEF UK BFI Best Practice Standards for HEIs outcomes.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Occupational Therapy Evaluation for Chil...

678 kr.

Providing an overview of theory as well as step-by-step coverage of techniques, this book includes clinical examples that illustrate the application of content, as well as client and family-centered practice; illustrations that demonstrate assessment techniques; and extensive tables that summarize key assessments, techniques, and actions.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

MOHO

650 kr.

MOHO er Kielhofners model for menneskelig aktivitet. Bogen er 3. udgave, oversat og bearbejdet fra 5. udgave af Kielhofner's Model of Human Occupation. MOHO består af fire elementer: vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet og omgivelser, og forklarer hvordan en person engagerer sig i aktivitet som et resultat af det dynamiske og gensidige samspil mellem dem.Bogen er inddelt i fire afsnit, der inddrager case-eksempler og udsnit fra cases. Første afsnit forklarer de enkelte bestanddele i MOHO og giver et overordnet syn på MOHO som en begrebsbaseret praksismodel. Andet afsnit drejer sig om anvendelsen af MOHO i praksis, inklusive terapeutisk ræsonnering, MOHO-baserede vurderinger samt planlægning og dokumentation af ergoterapi. Tredje afsnit viser primært, hvordan MOHO kan anvendes til børn og ældre. Fjerde afsnit indeholder redskaber til anvendelsen af MOHO i praksis og indenfor forskning.MOHO præsenterer den mest udbredte og anvendte praksismodel i ergoterapi og er anvendelig for studerende, praktikere og forskere inden for faget.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Introducing the Social Sciences for Midw...

459 kr.

This text makes clear the links between social, anthropological and psychological concepts, midwifery practice and women's experience of birth. Demonstrating how empathising with women and understanding the context in which they live can affect childbirth outcomes, this evidence-based text emphasises the importance of compassionate and humane care in midwifery practice.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Hvad er så danskhed?

49 kr.

Danskheden er til debat - der siges og skrives i disse år mangt og meget om, hvad det vil sige at være dansk: Er det noget medfødt, eller kan det tilegnes? Er danskheden naturlig eller kulturlig?I denne bog tager 11 forskere fra danskfaget ved Københavns Universitet livtag med vores forestillinger og fordomme om danskhed.Udgangspunktet er sproget, som det kommer til udtryk i dansk litteratur, i medierne og i vores daglige samtaler med hinanden. Erik A. Nielsen argumenterer for, at vores modersmål er en betydningsfuld og uomgængelig realitet på linie med vores biologiske køn - en konstituerende betingelse for vores opfattelse af virkeligheden. Thomas Bredsdorff drager paralleller mellem vor tids forsøg på at afgrænse danskheden og 1770´erne, tiden efter Struensee, da Johannes Ewald skrev sin ode til Indfødsretten. Og Gunnar Syréhn bidrager med en artikel om Danmark - set med svenske øjne.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Demographic Methods and Concepts

717 kr.

Presents the commonly needed techniques for working with population statistics, irrespective of the reader's mathematical background. This book provides concepts and strategies needed in the interpretation of demographic indices and data. It includes a CD-ROM containing integrated learning modules and applications facilitating demographic studies.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

African Americans and Jungian Psychology

582 kr.

African Americans and Jungian Psychology: Leaving the shadows explores the little known racial relationship between the African diaspora and C.G. Jung's analytical psychology. In this unique book, Fanny Brewster explores the culture of Jungian psychology in America and its often difficult relationship with race and racism.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Bordering

217 kr.

Bordering

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

2030 NOW (DK)

375 kr.

2030 NOW beskriver FN's Sustainable Development Goals (Verdensmålene) som skal være opfyldt senest i 2030.Kunstnere, videnskabsfolk, aktivister, berømtheder, erhvervslivets ledere, politikere " over hele verden arbejder mennesker hårdt på at skabe et værdigt liv for os alle på en sund planet. FN"s bæredygtighedsmål for 2030 viser vej mod den fremtid. Denne bog handler om de 17 mål og om nogle af de mange mennesker, som kæmper for at gøre dem til virkelighed. Blandt bogens kunstnerne er Ai Weiwei, Yoko Ono, Olafur Elisasson og Jeppe Hein. Blandt ambassadørerne er Glenn Close, Zoe Saldana, Sir Richard Branson, Paul Polman og Nikolaj Coster-Waldau. Presse: Politiken 4 ud af 6 hjerterJournalisten 4  ud af 5 stjerner Netmediet P.O.V (Point of View) skrev bl.a.: "Da jeg fik bogen 2030 NOW med undertitlen 17 M??L, 9 MIA. MENNESKER, 1 FREMTID i hånden, var jeg ved at falde ned af stolen af ærefrygt. Hvor er det bare en flot bog. Nu kan ingen danskere længere komme og sige, at verdensmålene er for verdensfjerne for almindelige mennesker. Tænk, at man kan trylle noget så knastørt som 17 FN-verdensmål om bæredygtig udvikling om til et mesterværk, der pynter på kaffebordet, giver viden, underholder og inspirerer til handling."

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Liquid Life

193 kr.

* A new book by one of the most original and brilliant social thinkers of our time. * Extends and develops some of the key themes in other Bauman titles, namely what it is like to live in a time of 'liquid modernity', identity, culture and consumerism.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Sælges

500 kr.

Velholdte lidt mærker efter noter ellers ok, samlet 500

6700 Esbjerg
lør.
Kokihus

Succes – og det der ligner

Sælges

Jagten påsucces er blevet en trosbekendelse. Succes - det går ud på at fremhæve mig påbekostning af de andre. Det starter tidligt og breder sigud over alle livsområder. Institutionsbørn vurderes ud fra en pædagogiskskabelon. Skolebørn ud fra nationale test. Unge ud fra deres evne til atmanifestere sig i det digitale univers eller på fodboldbanen.  Og voksneud fra deres evne til at få hverdagen til at tage sig nogenlunde overskudsagtigud. Forudsætningen er, at alle i størreeller mindre udstrækning tager denne samfundsnorm til sig, og ser tilværelsenud fra succesens målestok. Og her hjælper medierne med hjerteskærendeprogrammer som X-faktor, Det er ren kagemand. Det moderne menneske skal medandre ord hele tiden vurdere sig selv ud fra evnen og viljen til at gå eftersucces. Det er en skrue uden ende, ogderfor breder der sig en udmattelse i hele samfundet. En udmattelse dersamtidig åbner for en grundlæggende sårbarhed. Både hos børn, unge og voksne.Måske mest tydelig hos gamle! Johannes Andersen ser nærmere pånogle af de mekanismer, der har gjort succes til en norm, og på nogle afudmattelsens og sårbarhedens konsekvenser. Det er kommet så vidt, at der nu kuner en ting at gøre:  At tage sig en slapper . Ikke bare personligt,men i hele samfundet. Bogen er sjovt og smukt illustreret.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Bachs Blomsterremedier til Børn med særl...

299 kr.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Succes – og det der ligner

269 kr.

Jagten på succes er blevet en trosbekendelse. Succes - detgår ud på at fremhæve mig på bekostning af de andre. Det starter tidligt og breder sig ud over allelivsområder. Institutionsbørn vurderes ud fra en pædagogisk skabelon. Skolebørnud fra nationale test. Unge ud fra deres evne til at manifestere sig i detdigitale univers eller på fodboldbanen.  Og voksne ud fra deres evne tilat få hverdagen til at tage sig nogenlunde overskudsagtig ud. Forudsætningen er, at alle i større eller mindreudstrækning tager denne samfundsnorm til sig, og ser tilværelsen ud frasuccesens målestok. Og her hjælper medierne med hjerteskærende programmer somX-faktor, Det er ren kagemand. Det moderne menneske skal med andre ord heletiden vurdere sig selv ud fra evnen og viljen til at gå efter succes. Det er en skrue uden ende, og derfor breder dersig en udmattelse i hele samfundet. En udmattelse der samtidig åbner for engrundlæggende sårbarhed. Både hos børn, unge og voksne. Måske mest tydelig hosgamle! Johannes Andersen ser nærmere på nogle af demekanismer, der har gjort succes til en norm, og på nogle af udmattelsens ogsårbarhedens konsekvenser. Det er kommet så vidt, at der nu kun er en ting atgøre:  At tage sig en slapper . Ikke bare personligt, men i helesamfundet. Bogen er sjovt og smukt illustreret.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Refashioning Futures

680 kr.

How can we best forge a theoretical practice that directly addresses the struggles of once-colonized countries, many of which face the collapse of both state and society in today's era of economic reform? This book examines the ways in which modernity inserted itself into and altered the lives of the colonized.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Global Sport-for-Development

758 kr.

This book provides a critical approach to sport-for-development, acknowledging the potential of this growing field but emphasising challenges, problems and limitations - particularly if programs are not adequately planned, delivered or monitored.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

We Need to Talk about Parents

234 kr.

A guide for primary and secondary school teachers on interacting and working with parents with a strong focus on developing empathetic professional skills.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Impacts of Green Space on Student Ex...

558 kr.

This book presents a rich case study examining physical and spatial factors of urban campus design that influence student experience and wellbeing.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Det selskabelige samfund

49 kr.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Psychoanalysis: A Very Short Introductio...

122 kr.

Psychoanalysis has been hailed as an indispensible starting point for understanding neuroses and psychoses. In this Very Short Introduction, Daniel Pick offers an account of the present-day practice of analysis, highlighting the benefits, whilst also shedding light on the problems, risks and failings in the long history of the movement.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Surgical oncology

879 kr.

Surgical oncology

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Psychoanalytic Credos

373 kr.

This book represents a multi-theoretical and multi-generational grouping, trained at different institutes, during different eras (grouped by decades 1960-2000) and across cultures.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Ultimate BMAT Guide

271 kr.

The Ultimate BMAT Guide

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

199 kr.

It is the definitive and only resource specifically for undergraduate medical students, brought to you by an author team of both trainees and consultants on behalf of the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (BAOMS)

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Day the World Stops Shopping

138 kr.

We can't stop shopping but we must stop shopping - the consumer dilemma that defines our lives and our future.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

One Nation, Two Cultures

168 kr.

One Nation, Two Cultures

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Mothers

148 kr.

Moving commandingly between pop cultural references such as Roald Dahl's 'Matilda' to observations about motherhood in the ancient world, from and thoughts about the stigmatization of single mothers in the UK, Mothers delivers a groundbreaking report into something so prevalent we hardly notice.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Emotions and Reflexivity in Health & Soc...

1.001 kr.

This book is about emotions and reflexivity when doing field research in health and social care settings.

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

The Last Ghetto

318 kr.

The Last Ghetto

8800 Viborg
fre.
Plusbog.dk

Totem and Taboo

148 kr.

If you don't know your incest taboo from your Oedipal complex, and you want to understand more about the culture we're living in, then Totem and Taboo is the book to read.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Ireland, Slavery, Anti-Slavery and Empir...

463 kr.

Ireland, Slavery, Anti-Slavery and Empire

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Veterinary Workbook of Small Animal ...

593 kr.

This workbook is intended to be a bridge between classroom learning and clinical training; to improve patient care and clinician confidence in practice.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Can "The Whole World" Be Wrong?

256 kr.

Can "The Whole World" Be Wrong?

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Grief and Bereavement in Contemporary So...

612 kr.

Grief and Bereavement in Contemporary Society

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Kamp om anerkendelse

340 kr.

”Axel Honneth er en vigtig teoretisk begrebsstærk figur i det sociologiske felt”. - Johnny Lauritsen, Akademiske Sygeplejersker "Axel Honneth's recognition theory constitutes one of the most ambitious philosophical undertakingsof our time" - Nancy Fraser, New School for Social ResearchDen tyske sociolog Axel Honneths Kamp om anerkendelse udkom første gang på tysk i 1992 og har i dag status som et uomgængeligt socialfilosofisk hovedværk.Med afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegels ungdomsskrifter suppleret af nyere socialpsykologiske teorier skitserer Honneth vilkårene for en ny kritisk samfundsteori. Det teoretiske omdrejningspunkt er begrebet anerkendelse.Honneth analyserer de formelle betingelser for selvrealisering, dvs. det gode liv, og viser hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse - i privatlivet, som retssubjekt og i det sociale liv i bred forstand. Honneth undersøger menneskers indbyrdes anerkendelsesrelationer og fremhæver de sociale relationers betydning for udviklingen af vores identitet.Samtidig viser Honneth, hvordan manglende anerkendelse slår igennem i form af en række patologiske bevidsthedsforstyrrelser, der udstiller det moderne samfunds skrøbelighed og peger på den stadige samfundsmæssige ubalance mellem individuel frihed og social anerkendelse.Axel Honneth (f. 1949) er Jürgen Habermas' efterfølger på Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt. Han er den første siden Max Horkheimer, som både er professor i socialfilosofi på Institut für Philosophie og har direktørposten på det verdenskendte Institut für Sozialforschung. Han regnes i dag for den ledende tredjegenerationsteoretiker fra den såkaldte Frankfurterskole.Oversat fra tysk efter Kampf um Anerkennung af Arne Jørgensen.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Trauma and the Soul

582 kr.

Trauma and the Soul, continues the work Kalsched began in The Inner World of Trauma - exploring the mystical or spiritual moments that can occur during psychoanalytic work.

8800 Viborg
tor.
Plusbog.dk

Living and Studying in the Pandemic

333 kr.

Living and Studying in the Pandemic

8800 Viborg
tor.
Plusbog.dk

Manhood in the Making

261 kr.

In this cross-cultural study of manhood as an achieved status, the author finds that a culturally sanctioned stress on manliness - on toughness and aggressiveness, stoicism and sexuality - is almost universal, and deeply ingrained in the consciousness of men who otherwise have little in common.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Topografisk Atlas

150 kr.

Nordisk korthandel

2000 Frederiksberg
tir.

Understanding Trans Health

361 kr.

Addressing urgent challenges and debates in trans health, this book interweaves patient voices with social theory and autobiography, offering an innovative look at how shifting language, patient mistrust, waiting lists and professional power shape clinical encounters, and exploring what a better future might look like for trans patients.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Nature of Money

217 kr.

In this important new book, Geoffrey Ingham draws on neglected traditions in the social sciences to develop a theory of the 'social relation' of money.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Archetype Revisited

496 kr.

Stevens approaches Jung's archetypes from a scientific perspective, combining several disciplines in an enriched study of human behaviour.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Creative Justice

457 kr.

Creative Justice

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Culture of Surveillance - Watching a...

193 kr.

The Culture of Surveillance - Watching as a Way of Life

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Psychoanalysis, the Self, and the World

373 kr.

This book takes psychoanalysis into the 21st Century, examining issues of existentialism, postphenomenology, social media, and death and death anxiety that have gone largely ignored in the psychoanalytic and psychotherapeutic literature.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Imperfect Nutritionist

323 kr.

Delicious, nutritious recipes created to deliver as much joy as they do nourishment, with a positive, inclusive food message.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Hyperconnectivity and Its Discontents

656 kr.

Hyperconnectivity and Its Discontents

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Obligations

213 kr.

The book provides a critical analysis of the meaning and role of obligations in law by setting them in their social, political, and economic contexts.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

You Are Not Alone

246 kr.

You Are Not Alone

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Quick Python 3

213 kr.

This handy, concise guide cuts to the core of what you need to know to enable you to pick up Python 3, quickly and easily.This book shows you what the latter look like in Python 3 without getting bogged down on applications. It also explores Python 3's less familiar with iterators, like list comprehensions and dictionaries

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Defending Women's Spaces

596 kr.

Defending Women's Spaces

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

The Power of Fun

148 kr.

The Power of Fun

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Post-Growth Work

259 kr.

This book argues that society must rethink the notion of formal employment and instead introduce and spread the notion of 'meaningful work' so that societies can become independent of economic growth. A key resource for professionals and scholars interested in sustainability, economics, work, transformation and post-growth studies.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk

Biomechanical Principles on Force Genera...

533 kr.

This book covers three aspects: skeletal muscle force generation principle and biomechanical model, exoskeleton robot technology based on skeletal muscle biomechanical model, and SMA based bionic skeletal muscle technology.

8800 Viborg
lør.
Plusbog.dk
Side:af 100