Få beskedNår der er nye resultater i Lærer

Lup med søgeord i
Erhvervs pædagogisk uddannelse bøger

Erhvervs pædagogisk uddannelse bøger

400 kr.

Knud Illeris - LÆRING Knud Illeris - Transformativ læring og identitet. Knud Illeris - Kompetence, hvad, hvorfor, hvordan ? Hans Chr. Ralking, Thomas Tylen, Erik B. Yde - Proffession LÆRER pædagogik. Hans Chr. Ralking, Thomas Tylen, Erik B. Yde - Proffession LÆRER didaktik. Hans Chr. Ralking, Thomas Tylen, Erik B. Yde - Proffession LÆRER metodik. Hilbert Meyer, Werner Jank - Didaktiske modeller. Knud Illeris, Noemi Katsnelson, Jens Christian Nielsen, Birgitte Simonsen, Niels Ulrik Sørensen. UNGDOMSLIV - (mellem individualisering og standardisering)

Hobro·25. mar.

Folkeskolens pædagogisk-juridiske opslagsbog

Folkeskolens pædagogisk-juridiske opslagsbog

75 kr.

Hardback, 183 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Mogens Cranil er læreruddannet, cand.pæd. Kulturdirektør i Hvidovre Kommune. Tidligere lærer, konsulent i Danmarks Lærerforening og institutleder i Forskningsinstituttet for Pædagogik og Uddannelse. Forfatter-, foredrags- og forskningsvirksomhed om skolen som lokalt kulturcenter, skoleudvikling, skoleledelse, lærerkvalifikationer og skole-hjem samarbejde. Signe Holm-Larsen er læreruddannet, cand.pæd. Redaktør for sprog og pædagogik ved Danmarks Nationalleksikon. Konsulentvirksomhed mht. pædagogik, administration og skoleledelse. Tidligere lærer, skolevejleder, fagkonsulent, skoleinspektør og skoledirektør. Foredrags- og forfattervirksomhed om undervisning, skoleledelse og skolens lovgrundlag samt forskningsopgaver og organisationsarbejde mv. Kirsten Krogstrup er cand.jur. og fuldmægtig i Undervisningsministeriets Folkeskoleafdeling. Har bl.a. arbejdet med 1993-lovens udformning, herunder områderne undervisningens formål, indhold og organisering samt styrelsesforhold. Konsulent for Folkeskolens Udviklingsråd. Sekretær for arbejdsgruppen for skolebestyrelser. Udlånt til Kommunernes Landsforening. Forfattervirksomhed om folkeskolens regelsæt. Thurid Øregaard er læreruddannet, speciallæreruddannelse. Konsulent i Københavns Lærerforening. Tidligere lærer, konsulent for specialundervisningsområdet og konsulent i Danmarks Lærerforening med sagsområderne folkeskolens udvikling og folkeskolens lovgrundlag, herunder skolens formål, indhold og styrelse.

Valby·5. nov. 2023·

Bøger til læreruddannelsen

Bøger til læreruddannelsen

12.345 kr.

Priserne er uden fragt - jeg kan sagtens sende bøgerne på købers regning og ellers kan de afhentes i Esbjerg. 150 kr. pr. styk: - Delta 2.0 - fagdidaktik, 1.-10. klasse - Håndbog om matematik i grundskolen - Tal, algebra og funktioner - 4.-10. klasse 100 kr. pr. styk: - Geometri - 4.-10. klasse - Den lodrette beståen - europæisk kultur- og idéhistorie 35 kr. pr. styk: - Kulturens kilder - kilder til den europæiske kultur og idéhistorie

Esbjerg·31. jul. 2023

Sprogets Univers

Sprogets Univers

120 kr.

Niels Holck. 2.udgave, 2007. Hardback, 388 sider. Ny og ubrugt Sendes gerne, porto = 48 kr. MobilePay. Sprogets Univers handler om det danske sprog. Der peges på de utallige muligheder for at bruge sproget varieret, smukt og hensigtsmæssigt såvel mundtligt som skriftligt. Sprogets Univers er opdelt i tre hovedafsnit: 1. Sprog og funktion: • Om at fortælle, om at skrive og om at stave korrekt. • Om de nye elektroniske sprog sms, e-mail og chat. • Om politisk korrekt sprog. Og meget, meget mere. 2. Sprog og struktur: • Om det danske sprogs opbygning, om sætninger, led og ordklasser. • Om sprogets historie. 3. Sprog og pædagogik: • Om at arbejde med sproget - i praksis. • Om at analysere sproget på en mælkekarton. • Om sproghjørnet, og om dagens ord. Sprogets Univers er en håndbog til brug for alle der arbejder med dansk sprog. Lærerstuderende kan anvende den til studiet af dansk sprog i forbindelse med linjefaget dansk, samt i praktik. Dansklærere i folkeskolen, såvel nye som mere erfarne, kan her hente inspiration og ideer til arbejdet med dansk sprog.

Valby·29. jun. 2023·

Specialundervisningshåndbog

Specialundervisningshåndbog

150 kr.

Jeg sælger min specialundervisningshåndbog, som jeg skulle købe under min læreruddannelse, men som desværre aldrig blev brugt. Bogen er skrevet af en række af speciallærere og psykologer, og den er redigeret af Mogens Hansen Poul Erik Pagaard. Det er en hardback på 393 sider, der bl.a. er indelt i kapitler om : Familien, udvikling, rådgivning og behandling, undervisning, undervisning og hjælpemidler og specialundervisningens fremtid. Nypris på bogen er 500,- ( butikspris ) Søgeord : pædagogik, skole, empati

Odense M·3. jan. 2023

Første år som Lærer

Første år som Lærer

100 kr.

Tina Taarsted, Niels de Voss & Signe Holm Larsen. Softcover, 224 sider i god stand. Sendes gerne, porto = 45 kr. MobilePay. Som nyuddannet lærer får man et stort ansvar. Den første skoledag som lærer er derfor lige så spændende, som da man startede skolen som elev. Første år som lærer er tænkt som støtte til at løse de mange nye problemstillinger, man vil møde. Bogen er opdelt i fem afsnit. Det første omhandler jobsøgnings- og ansættelsessituationen samt skolens indslusning af nye lærere. Andet afsnit fokuserer på mødet med eleverne - også dem, der har brug for særlig støtte. Næste afsnit drejer sig om samarbejdet med og om eleverne. Hvordan realiserer man elevmedbestemmelse? Hvordan får man positive resultater af skole-hjem-samarbejdet? Hvordan bliver man en god samarbejdspartner for sine teamkolleger? Fjerde afsnit går på kontant vis ind med praktisk vejledning om skolens fagfordeling, efter- og videreuddannelsesmuligheder, fagforeningsforhold og arbejdstids og lønforhold. Femte afsnit bringer uddrag af centrale lovbestemmelser, som det er nødvendigt eller nyttigt at kende allerede fra den første tid som ny lærer.

Valby·27. dec. 2022·

Side:
af 2