Billede 1 - Kodak Retinette kamera
Billede 2 - Kodak Retinette kamera
Billede 3 - Kodak Retinette kamera
Billede 4 - Kodak Retinette kamera
Billede 5 - Kodak Retinette kamera
Billede 6 - Kodak Retinette kamera
Billede 7 - Kodak Retinette kamera
Billede 8 - Kodak Retinette kamera
Billede 9 - Kodak Retinette kamera
Billede 10 - Kodak Retinette kamera
1/10