Billede 1 - Bøger til ergoterapi
Billede 2 - Bøger til ergoterapi
Billede 3 - Bøger til ergoterapi
1/3
6715 Esbjerg N

Bøger til ergoterapi

99 kr.

Ergo bøger Powerful practice: GMB. Pris 300,- Menneskelig aktivitet 2: GMB. Pris 200,- Studiegruppen: Som ny. Pris 100,- Forebyggende sundhedsarbejde: Som ny. Pris 200,- Grundlaget for rehabilitering: Som ny. Pris 150,- Arbejdsfastholdelse og inklusion: GMB. Pris 100,- Almindelig Daglig Levevis - ADL: Som ny. Pris 130,- Klinisk ræsonnering: Som ny. Pris 150,- Apopleksiundersøgelse APUS: GMB. Pris 50,- Basal kvalitetsudvikling: GMB. Pris 150,- Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: Som ny. Pris 170,- Behovsvurdering: Som ny. Pris 200,- Metodebog i hjælpemiddelformidling: Som ny. Pris 190,- Den sundhedsvidenskabelige opgave: GMB. Pris 100,- Ergoterapi og fysioterapi til ældre: Som ny. Pris 200,- Etik i sundhedsvæsenet: Som ny. Pris 150,- Ergoterapi i praksis: GMB. Pris 190,- Aktivitetsanalyse i ergoterapi: GMB. 80,-