1/5
9490 Pandrup

Tårnfalke kasse

250 kr.

Der er intet i vejen for at sætte kassen op i bebyggede områder. Både i Danmark, Schweiz og Tyskland yngler tårnfalke i kasser i bymæssig bebyggelse. En afgørende betingelse er, at et passende fourageringsområde dvs uopdyrkede arealer af enhver art f.eks. strandenge, heder, bakkedrag eller permanente græsningsområder findes indenfor en rimelig afstand. F.eks yngler enkelte tårnfalkepar inde midt i København. Findes et egnet redested kan tårnfalken vænne sig til både mennesker og støj også, selvom den måske skal flyve flere kilometer efter føde. Størstedelen af tårnfalkene yngler på landet, men det er ingen skovfugl. De mest egnede opsætningssteder vil derfor være skovbryn, smålunde, læplantager, levende hegn med enkelte større træer og lignende steder. Normalt skal kassen højt op, selvom man i skovbryn mener at kunne gå helt ned til 6 meter. Det afgørende er nok den relative højde, forstået sådan at opsætningsstedet skal rage lidt op over omgivelserne. Tårnfalken ynder et frit luftrum omkring reden. Kassen er lavet efter anbefalet mål. h.54 x b52 xd43 cm

Flere detaljer

Varens stand
Ny
Forsendelse
Ja - køber betaler