Hvorfor er affaldssortering så vigtig?

// Annoncørbetalt indhold

Samarbejde med GulogGratis branded content

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold 
Årligt smider hver dansker knap 800 kilo affald ud, og det er både mad, emballage, dåser, batterier, træ og så videre. I dag bliver det meste af vores affald brændt på et af Danmarks 29 forbrændingsanlæg, og her bliver affaldet omdannet til varme og el. Mange af os ønsker at efterlade en god klode til de kommende generationer, og det er derfor også vigtigt, at vi hver især yder en individuel indsats. Affaldssortering er en af de indsatser, der kan have en stor betydning for klimaet, og mange har heldigvis også vænnet sig til blandt andet at affaldssortere organisk affald. Det er derfor også vigtigt, at man har det rette affaldssystem - et helt affaldssystem kan fås i mange varianter, blandt andet hos kitchn.dk, som kan hjælpe dig med at få sorteret i dit affald. Men hvorfor er det så vigtigt at affaldssortere?

Afbrænding af affald går ud over miljøet

Afbrænding er et stort problem for miljøet, da affaldsanlæggene sender røgen gennem filtre, der ofte fanger nogle af de miljøskadelige stoffer. En femtedel af alt det affald der bliver sendt til forbrænding, vil faktisk slet ikke brænde op men i stedet blive til slagge, som er en grå masse, der bliver brugt til bygningen af nye veje. Slagge er rigtig dårligt, da det indeholder miljøfarlig tungmetaller der siver ned til grundvandet. Det er derfor i den grad vigtigt, at vi affaldssorterer, så de forskellige slags affald bliver håndteret rigtigt, og at det der kan genanvendes bliver genanvendt. Genanvendelse er nemlig rigtig godt for miljøet, og jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler

Det nytter at affaldssortere

Der er stor forskel på affald, men når det hele bliver blandet ryger det til forbrænding, og der går dermed en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod genanvendes, hvilket er en stor grund til, at det i den grad nytter at sortere affald. En effektiv genanvendelse kræver en effektiv sortering, og denne proces starter i vores eget hjem. Vores husholdningsaffald gemmer nemlig på en mængde ressourcer, som vi med fordel nemt kan sortere og enten genanvende eller energiudnytte. Mange sorterer dagligt organisk affald, men en affaldssortering af både plast, batterier, glas og pap kan også lade sig gøre, da de fleste affaldsspande tillader det. Vi skal derfor til at affaldssortere mere end vi gør i forvejen, og det kræver bestemt, at den enkelte dansker er villig til at bruge den ekstra tid det kræver at affaldssortere.
 Denne artikel indeholder sponsoreret indhold 

Om annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør. Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites. Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.
Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde. Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.