Bøger til kommunikation og markedsføring

Bøger til kommunikation og markedsføring

50 kr.

Neuromarketing af Stephen genco, Andrew pohlmann, Peter steidl. Design brand identity, alina wheeler. Digital marketing, Dave chaffey og Fionia ellis-chadwick. Writing for journalists, Wynford. Dont make me Think, Steve krug. Rekruttering i et narrativt perspektiv, Jens Henriksen. Marketing management, Philip kotler, Kevin Lane Keller, mairead brady m.f. The principles og beautiful web design by Jason beaird. Modern britain, developments in contemporary British society af Jan Erik mustad m.f The psychology book. Introduction to communication studies af John fiske. Intercultural communication af adrian holliday, Martin hyde og John kullman

Haderslev·9. mar.

Logo-Art - Innovation in Logo Design

Logo-Art - Innovation in Logo Design

120 kr.

Charlotte Rivers. Softcover, 160 sider. Som ny. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Stunning showcase of the world's most innovative logo designs. The latest instalment in RotoVision's successful Art series, Logo-Art showcases an international collection of exemplary and innovative logo design. Rather than simply examining logos as branding or marketing tools, Logo-Art looks at logos as aesthetic objects, exploring both the logistics and creative inspiration behind the design. The book is grouped by design application, and chapters include travel and tourism, food and drink, music and entertainment, fashion and lifestyle, home appliances and products, charities and services, and business and commerce, making this a unique resource for graphic designers, artists, art directors and design students alike. Through its detailed analysis of real work, Logo-Art leaves no stone unturned in its exploration of the intriguing world of logo design.

Valby·19. nov. 2023·

Livstegn - Encyklopædi om Semiotik

Livstegn - Encyklopædi om Semiotik

100 kr.

Softcover, 368 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 50 kr. MobilePay. Danske forskere giver her deres bud på en af tidens mest spændende trends, semiotikken - videnskaben om tegn eller tegnsystemer - der får stadig større betydning for de fleste andre videnskaber, både de humaniske og de naturfaglige, ja, for hele vor tilværelse. Livstegn giver en bred orientering om semiotikken fra A til Ø - fra antropologi til økosemiotik. Her findes artikler, hvor semiotik kombineres med de klassiske elementer, fx semiotik og litteratur, liv og semiotik. Men også mere udfordrende og skæve vinkler kan studeres, fx ondskabens, latterens og kærlighedens semiotik. Livstegn indeholder korte intellektuelle biografier af klassiske semiotikere såsom Charles S. Peirce, Ferdinand de Saussure og Louis Hjelmslev. Bogen præsenterer forskellige discipliner, fx biosemiotik (liv og semiotik), reklamesemiotik og litteratursemiotik. Desuden gøres der rede for de mange skoler og retninger i semiotikken, fx fagsprogssemiotikken, semiotik og effekt, branding og semiotik, reklamesemiotik, som alle hviler på tankegods fra den klassiske semiotik. Livstegn præsenterer den moderne kognitive semiotik, som inddrager dele af den kognitive semantik og lingvistikken. Bogen rummer bidrag af såvel teoretisk som praktisk tilsnit samt beskrivelser og definitioner af semiotiske begreber, der stadig er i støbeskeen (fx signifikans-effekt og semiotik, fagsprogssemiotik og design og semiotik). Livstegn belyser semiotikkens forskellighed og spændvidde og har bidrag af et halvt hundrede af Danmarks førende semiotikere.

Valby·5. nov. 2023·

Fra tegn til tekst

Fra tegn til tekst

150 kr.

Softcover, 447 sider. Helt ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 48 kr. MobilePay. Fra tegn til tekst er en bred indføring i teorier og begreber om sproglig kommunikation. Niels Erik Wille præsenterer sammenhængen mellem almen tegnteori (semiotik), sprog som tegnsystemer (sprogteori og sprogvidenskab) og brugen af sprogets virkemidler til konstruktion af en mangfoldighed af komplekse tekstformer, både non-fiction og fiktion, både faglitteratur og skønlitteratur (almen tekstvidenskab). Området er præget af en mangfoldighed af teorier og en ofte forvirrende og tildels modsigelsesfuld begrebsdannelse og terminologi. Wille fokuserer på de grundlæggende sammenhænge bag overfladen, og på de problemer og antagelser som har drevet den teoretiske udvikling. Hertil kommer en kortfattet introduktion til de tænkere og forskere som især har præget udviklingen. Fra tegn til tekst henvender sig til studerende på de første studieår på de humanistiske uddannelser og på læreruddannelsen.

Valby·19. aug. 2023·

Få beskedNår der er nye resultater i Kommunikation

Lup med søgeord i
Studiebøger til SIV - International Virksomhedskom

Studiebøger til SIV - International Virksomhedskom

50 kr.

Sælger studiebøger til SIV - international virksomhedskommunikation MEGET billigt. Alle i god stand uden overstregnigner. Organizational Discourse - Communication and Constitution af Francois Cooren - 50 kr Understanding translation af Anne Schjoldager - 100 kr. SOLGT Intercultural Communication - A critical introduction af Ingrid Piller -50 kr. A Handbook of English Grammar af Bent Preisler - 50 kr. The Theory and Practice of Change Management af John Hayes - 100 kr Corporate Political Responsibility af Espen Rahbek Gjerdum Pedersen - 100 kr. Humanistisk videnskabsteori af Finn Collin og Simon Køppe - 100 kr. SOLGT Business Communication Today af Courtland L. Bovée og John V. Thill - 50 kr. .

Aalborg·1. jan. 2023

Bryd Muren - en guide til kommunikation i modvind

Bryd Muren - en guide til kommunikation i modvind

75 kr.

Kresten Schultz Jørgensen & Povl Christian Henning. Softcover, 133 sider. Ny og ubrugt. Sendes gerne, porto = 45 kr. MobilePay. Du er dagens hovedtaler, og du har forberedt en rigtig flot præsentation, som kommer hele vejen rundt om emnet. Men tilhørerne er måske kun til stede, fordi chefen sagde, de skulle, måske har halvdelen pisketravlt og den anden halvdel ikke sovet nok, måske kommer du fra en upopulær afdeling, måske har du engang afskediget nogens fætter, eller måske ville nogle af dem hellere selv have været hovedtaleren ? Selv om man er nok så forberedt på at lave en god præsentation, sker det, at de kikser. Hvorfor? Helt simpelt, fordi de fleste præsentationer sker i modvind! Bryd muren kan hjælpe med at vende modvinden til medvind! Den leverer konkrete værktøjer og metoder, der ikke overvurderer publikums velvilje, tid og tålmodighed, men ruster læseren til at trænge igennem og lave professionelle præsentationer for modvillige tilhørere.

Valby·29. dec. 2022·