1/1
9240 Nibe

Ergoterapeut udd - Forskellige fagbøger

75 kr.

- Patologi & Farmakologi - Skjulte handicaps - Ergoterapi og børn - Medicin - Nervesystemets sygdomme - Skridt for skridt - Basal neuroanatomi - Psykologi bogen - Psykiatri - Basisbog i Ergoterapi - Bevægeapparatets anatomi - Atlas der Anatomie des Menschen - Medicinsk sociolog - Sundshedfremme i teori og praksis Samlet pris 700 kr. Ved enkel salg 75 kr pr stk og Atlas 200 kr. Skriv ved spørgsmål. Hentes i Nibe.